Trh odměn za mimoškolní přípravu

Trh odměn za mimoškolní přípravu

Charita Vsetín realizuje v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ v rámci něhož mimo jiné pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s pravidelnou mimoškolní přípravou na vyučování, na kterou v současnosti pravidelně dochází třináct dětí. Součástí naší mimoškolní přípravy je i systém hodnocení.

TRH ODMĚN ZA MIMOŠKOLNÍ PŘÍPRAVU

Charita Vsetín realizuje v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ v rámci něhož mimo jiné pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí s pravidelnou mimoškolní přípravou na vyučování, na kterou v současnosti pravidelně dochází třináct dětí. Součástí naší mimoškolní přípravy je i systém hodnocení. Trh odměn

Na konci každé mimoškolní přípravy společně s dětmi hodnotíme, jak daný den pracovaly, jak se jim dařilo. Děti nejdříve ohodnotí samy svou práci a pracovník jim poskytne zpětnou vazbu. K hodnocení používáme razítka s obrázky včelky, lva a delfína. Tato zvířata symbolizují pracovitost, samostatnost a chytrost. Za každou mimoškolní přípravu děti mohou získat až tři razítka nebo případně žádné. Takto je učíme zdravému sebehodnocení a zároveň je průběžně motivujeme, aby se co nejvíce snažily a pravidelně docházely na mimoškolní přípravu.

Razítka v pololetí a na konci školního roku přepočítáme na „doučko dolary“ a pro děti přichystáme trh s odměnami. Na tento trh se děti vždy velice těší. Možnost, že za své několikaměsíční úsilí mohou získat peníze, za které si samy mohou vybrat a koupit nějakou pro ně zajímavou či potřebnou věc, je velice motivuje a posiluje také jejich sebevědomí.

Děti tímto nejen motivujeme k učení a k pravidelnému docházení na mimoškolní přípravu, ale také u nich rozvíjíme finanční gramotnost. Za svou práci jsou po zásluze odměněny penězi, se kterými se učí zacházet a zodpovědně se rozhodovat, za co je utratí.

za realizační tým projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová