Realizace vzdělávacího modulu: Zdravověda

Realizace vzdělávacího modulu: Zdravověda

Charita Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/04.0012, zrealizovala v NZDM Zrnko jeden ze sedmi vzdělávacích modulů s názvem „Zdravověda“, s podtitulem „Víš jak?“

VZDĚLÁVACÍ MODUL „ZDRAVOVĚDA“

Na úvod modulu jsme metodou brainstormingu děti navnadili a uvedli do problematiky úrazů. Děti dokázaly, že jsou si vědomy řady nebezpečných situací, ve kterých si mohou přivodit úraz. Proudy jejich myšlenek a pojmů spojených s problematikou úrazů lítaly vzduchem takovoVzdělávací modul Zdravovědau frekvencí, že jsem jen stěží stíhala vše na tabuli zapisovat. Po té, co ustala bouře jejich nápadů a podnětů, jsme vše shrnuli a zdůraznili, že ačkoliv se snažíme úrazům předcházet, může si úraz přivodit kdokoliv z nás, či z našich blízkých.

Následně jsme přistoupili k tématu, co dělat, když se někomu stane úraz. Největší důraz jsme kladli na osvojení znalostí a dovedností pro volání rychlé zdravotnické pomoci (RZP), kdy jsme nejdříve dětem předali teoretický návod a informace, jak postupovat při volání RZP. Pro tyto účely připravená power pointová prezentace, byla proložená otázkami, které děti měly zpracovat ve svých pracovních listech. Po teoretickém výkladu následovala analýza mrazivých autentických nahrávek tísňového volání. Děti poslouchaly, zaznamenávaly průběh volání a hodnotily průběh těchto nahrávek. Při ujištění, že se jedná o skutečné nahrávky, každého pořádně zamrazilo a všem bylo jasné, že zavolání RZP, je to nejdůležitější, co každý, ať dítě či dospělý musí udělat.

Tuto mrazivou, ale podnětnou atmosféru, rozehřál nácvik obvazování hluboké rány. Zvláštností této modelové situace bylo, že děti měly k dispozici na obvázání rány pouze materiál, který mají běžně u sebe a nikoliv standardní obvazový materiál, který ve většině případů při sobě nemíváme. Děti se naučily obvazovat silně krvácející ránu tlakovým obvazem, použít škrtidlo při vážném a silném tepenném krvácení a také přemýšlet nad tím, jaký materiál je či není vhodný jako obvazový. Vyzkoušely si i roztrhnout triko, aby posloužilo jako obvaz a jako tlaková vrstva byl použit i malý plyšový medvídek. U této modelové situace se děti projevovaly různě. Někteří se projevili jako rození záchranáři a jiní se obávali a se zachraňováním váhali. I v tomto byl nácvik důležitý. Vyzkoušet si nejen své vědomosti, ale také osobnostní vlastnosti. Na poskytnutí první pomoci musí být každý z nás připravován již od dětství. Modelovou situaci děti pojaly jako hru a hrou si nejlépe osvojí nové dovednosti. Navíc se všichni i dobře bavili.

Děti celý modul hodnotily velmi dobře, odnášely si nové či prohloubené znalosti o poskytnutí první pomoci.

Jelikož se modul osvědčil, v následujících měsících začneme s ověřováním vytvořených materiálů ve vsetínských základních školách.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

za realizační tým projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová
metodik projektu