Realizace vzdělávacího modulu: Režim dne, zdravá výživa

Realizace vzdělávacího modulu: Režim dne, zdravá výživa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávacích modul nesoucí název Režim dne, zdravá výživa. Tomuto tématu je věnována pozornost již od předškolního vzdělávání. Děti tak postupně získávají informace a mnohdy jsou i těmito informace přesyceni. Proto jsme se rozhodli toto téma zpracovat spíše zážitkově a to prostřednictvím námi vytvořené deskové hry, která nese název „Výletníci“.

VZDĚLÁVACÍ MODUL - REŽIM DNE, ZDRAVÁ VÝŽIVA

Vdělávací modul: Režim dne, zdravá výživaNízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávacích modul nesoucí název Režim dne, zdravá výživa. Tomuto tématu je věnována pozornost již od předškolního vzdělávání. Děti tak postupně získávají informace a mnohdy jsou i těmito informace přesyceni. Proto jsme se rozhodli toto téma zpracovat spíše zážitkově a to prostřednictvím námi vytvořené deskové hry, která nese název „Výletníci“. Z našich zkušeností víme, že učení hrou je pro děti velmi příjemné a přirozené. Vdělávací modul: Režim dne, zdravá výživa

Hra bere děti na výlet, při kterém se seznamují s různými druhy potravin atd. Cílem hry je uvědomit si provázanost příjmu a výdeje energie a pochopit důsledky nezdravé či neúměrné konzumace potravin. Před samotnou hrou jsme si s dětmi ujasnili základní principy zdravé výživy a potřeby vyváženosti aktivit a odpočinku, také jsme si pro ně připravili vědomostní křížovku.

Tento vzdělávací modul byl na konci listopadu pilotně ověřen s dětmi docházeních na mimoškolní přípravu. Děti se u hry dobře bavily a odcházely pobavené i poučené. Následně jsme s touto hrou navštívili spolupracující vsetínské základní školy. I ve školách jsme s hrou zaznamenali velmi pozitivní ohlas od dětí i učitelů. Všechny děti se rády a aktivně do naší hry zapojily a mnohdy litovaly, že již musí hru ukončit. Celý modul byl zakončen vyhodnocením, kdy jsme dětem rozdali dle počtu bodů získaných ve hře omalovánku zobrazující různý typ postavy. Celkem jsme měli připraveno pět různých postaviček. A tak někdo mohl dostat „hubeňoura“ a někdo postavu připomínající zápasníka sumo. Všechny děti se u této omalovánky zasmály a s chutí si ji vymalovaly. I my jsme odcházeli s pocitem, že náš cíl děti zábavně poučit o důležitosti zdravé stravy, se nám vytvořením této hry podařilo dosáhnout.

Za realizační tým projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová, Charita Vsetín