Realizace vzdělávacího modulu: Recyklace odpadů

Realizace vzdělávacího modulu: Recyklace odpadů

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávací modul Recyklace odpadů, který jsme realizovali v měsících říjnu a listopadu s dětmi docházejících na mimoškolní přípravu a následně s žáky spolupracujících vsetínských základních škol.

VZDĚLÁVACÍ MODUL – RECKLACE ODPADŮ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávací modul Recyklace odpadů, který jsme realizovali v měsících říjnu a listopadu s dětmi docházejících na mimoškolní přípravu a následně s žáky spolupracujících vsetínských základních škol. Vzdělávací modul: Recyklace odpadů

V první části modulu byly děti seznámeny s teoretickými informacemi. Děti si zkoušely představit, jak velké množství odpadu vyprodukuje jeden občan České republiky a kolik čtyřčlenná rodina. Prezentace s informacemi byla doplněna obrázky skládek a spaloven odpadů, kde končí veškerý nevytřízený odpad. Všechny děti byly zděšeny představou, že by jednou za jejich zahradou mohla vyrůst nová skládka či spalovna odpadů a následně se všechny shodly, že třídění odpadů pro opětovné využití je velice důležité. S dětmi jsme si následně uvedli základní značky, kterými se při správném třídění máme řídit, co se z vytříděného odpadu může znovu vyrobit a také jsme se zabývali odklízením nebezpečného odpadu či starých elektrospotřebičů. Děti pracovaly s pracovním listem, kde si postupně lepily základní informace o tom, co do jakých kontejnerů na tříděný odpad patří a nepatří a mnohdy se i hodně ptaly a zajímaly se, jak by se měly zachovat v nejrůznějších případech.

V druhé části si děti mohly své nabyté vědomosti ověřit v praxi. Mohly se vrhnout na třídění přichystaného odpadu, který byl samozřejmě řádně vymyt. Děti ve skupinkách nad problematikou diskutovaly a následně závěry své práce představily a prodiskutovaly s ostatními. Vzdělávací modul: Recyklace odpadů

V dětech tento modul vzbudil mnoho otázek, na které jsme se snažili postupně odpovědět. Snad si děti na získané informace vzpomenou, až budou vyhazovat odpad, a zapřemýšlí, zda by se nedal vytřídit a znovu použít k výrobě nových věcí.

Za realizační tým projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová