Realizace vzdělávacího modulu: Literatura

Realizace vzdělávacího modulu: Literatura

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávací modul Literatura, ve kterém pracovníci zpracovali významné dílo světové literatury Malého prince s názvem „Šifra mistra Exupéryho“. Kouzlo této filosofické pohádky je v tom, že ačkoliv se jedná o knihu věnovanou dětem, má co nabídnou i čtenářům dospělého věku. Rozhodli jsme se zpracovat Malého prince, jelikož se jedná o knihu, kterou stojí za to číst několikráte za život a je zcela jistě dobré objevit její kouzlo již v dětském věku.

VZDĚLÁVACÍ MODUL LITERATURA

Vzdělávací modul: LitaraturaNízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávací modul Literatura, ve kterém pracovníci zpracovali významné dílo světové literatury Malého prince s názvem „Šifra mistra Exupéryho“. Kouzlo této filosofické pohádky je v tom, že ačkoliv se jedná o knihu věnovanou dětem, má co nabídnou i čtenářům dospělého věku. Rozhodli jsme se zpracovat Malého prince, jelikož se jedná o knihu, kterou stojí za to číst několikráte za život a je zcela jistě dobré objevit její kouzlo již v dětském věku. Zdělávací modul Literatura

V úvodní části jsme si s dětmi pověděli o tom, zda se již s tímto dílem setkaly a předali jsme jim nejrůznější zajímavosti o životě a tajemné smrti Antoina de Saint Exupéryho. Nastínili jsme okolnosti vzniku tohoto díla a rozebrali některé zajímavé pasáže. Následně si děti vyslechly úryvek nahrávky četby této knihy v podání Eduarda Cupáka.

Po úvodním seznámení s knihou následovala skupinová práce dětí. V každé skupině dostaly děti pracovní list s textem o obyvateli jedné z planetek, na které se Malý princ při svém putování zastavil. V textu však byla ukryta slova, která do textu nepatří tzv. „vetřelci“, které měly děti za úkol při pozorném čtení najít a složit z nich větu. Tato věta byla známý citát z knihy Malý princ. Následně si děti připravily krátkou prezentaci své planetky a pověděly o ní ostatním. Děti si tak přečetly úryvek z knihy a navíc se zamyslely nad lidskými vlastnostmi a různými hodnotami, které ovlivňují náš život. Děti měly velmi zajímavé a podnětné postřehy a výklady daného textu i jednotlivých citátů. Vyhledávání vetřelců se jim velmi líbilo a také je zaujaly citáty z této knihy, které se mohou stát motty v nejedné jejich činnosti v průběhu života.

Největší odměnou pro nás bylo, že některé děti si již plánovaly navštívit školní knihovnu a Malého prince si zapůjčit. Kouzlo knihy zapůsobilo a našlo si tak v některých dětech své celoživotní příznivce.

za realizační tým projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová