Mimoškolní příprava v ZRNKU

Mimoškolní příprava v ZRNKU

Již rok realizuje Charita Vsetín v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Jednou z hlavních činností tohoto projektu je pravidelná mimoškolní příprava na vyučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem této činnosti je systematicky podporovat děti, kterým se nedostává z nejrůznějších příčin podpora při vzdělávání z jejich rodinného zázemí.

MIMOŠKOLNÍ PŘÍPRAVA V ZRNKU

Již rok realizuje Charita Vsetín v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Jednou z hlavních činností tohoto projektu je pravidelná mimoškolní příprava na vyučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem této činnosti je systematicky podporoMimoškolní přípravavat děti, kterým se nedostává z nejrůznějších příčin podpora při vzdělávání z jejich rodinného zázemí.

V tomto roce nás kontaktovalo se zájmem o mimoškolní přípravu 23 dětí. V současnosti máme vytvořen s 21 dětmi individuální vzdělávací plán. Předpokládáme, že většina těchto dětí bude v systematické přípravě na vyučování pokračovat i nastávající školní rok. Děti hodnotí mimoškolní přípravu velmi pozitivně. Ostatně nejpřesvědčivější důkaz je, že k nám pravidelně docházejí, i přesto, že je mimoškolní příprava zcela dobrovolná. Snažíme se dětem učení, co nejvíce zpříjemnit užíváním aktivizačních výukových metod včetně využívání PC a interaktivní tabule. Nejvíce děti potřebují pomoci s učivem českého jazyka, matemMimoškolní přípravaatiky a anglického jazyka. Na druhém stupni se k těmto předmětům přidává fyzika a zeměpis.

Pro co nejefektivnější mimoškolní přípravu jsme po souhlasu dětí i jejich zákonných zástupců kontaktovali jejich učitele. Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali spolupráci se čtyřmi základními školami a jsme v kontaktu s jejich učiteli i výchovnými poradci. Ze strany učitelů se nám dostává velmi pozitivní zpětná vazba a ochotně s námi komunikují. Při dalším rozvíjení spolupráce se školami je velmi pravděpodobné, že počet dětí, které nás kontaktují, vzroste.

za realizační tým projektu „Vzdělání – cesta k úspěchu“
Mgr. Ludmila Kubjátová