Prezentace Charity Vsetín
6. dubna 2014 z Charity Vsetín

Prezentace Charity Vsetín

Charita Vsetín svoje služby představuje široké veřejnosti i s využitím moderních komunikačních prostředků.

Charita Vsetín vyvíjí svoji činnost již od roku 1992. V současnosti poskytujeme zdravotní a sociální služby ve městě Vsetín a v dalších 25 přilehlých obcích o celkové rozloze 38 000 ha. Pro Vaši informaci, jak konkrétně služba probíhá, jsme připravili záznam ze všech našich služeb.
Přijměte tedy pozvání a nahlédněte, jak a v čem je možno druhému pomoci