Předání sponzorského daru od firmy Indet Safety Systems
28. dubna 2014 z Charity Vsetín

Předání sponzorského daru od firmy Indet Safety Systems

Ředitel společnosti Indet Safety Systems a.s. pan Susumu Tokutake navštívil Charitu Vsetín

Dne 25.4.2014 navštívil Charitu Vsetín ředitel společnosti Indet Safety Systems a.s. pan Susumu Tokutake. Při krátké návštěvě se seznámil s působením Charity Vsetín a předal finanční dar ve výši 15.000,-Kč určený pro činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko.