Malý pokus o pomoc
6. dubna 2014 z Charity Vsetín

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc" takový název nesla akce, která byla zahájena dne 24.2.2014 a trvala do 24.3.2014.

"Malý pokus o pomoc" takový název nesla akce, která byla zahájena dne 24.2.2014 a trvala do 24.3.2014. Široká veřejnost měla možnost zbavit se starých a nepotřebných mobilních telefonů s cílem finanční podpory Dětského domova Liptál a Charity Vsetín. Charita Vsetín děkuje panu Kubíkovi za předání šeku s částkou 7 555,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu Mimoškolní aktivity SIDERA, kterou Charita Vsetín pomáhá sociálně znevýhodněným dětem navštěvujícím základní školu běžného typu.