Dny duševního zdraví Vsetín 2020 Zobrazit fotogalerii

Dny duševního zdraví Vsetín 2020

Charita Vsetín a její služba Camino psychosociální rehabilitace, která spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním, se v letošním roce jako již tradičně připojila ke Světovému dni duševního zdraví, který je Světovou federací duševního zdraví  (World Federation for Mental Health, WFMH) již od roku 1992 stanoven na  10. října. Cílem Světového dneduševního zdraví je podpořit úsilí o dosažení nejvyšší kvality duševního zdraví a  osobní pohody, která člověku umožní uplatnit své individuální schopnosti, kompetence, potřeby a radosti, a přitom zvládat i životní nepohody, zátěže či stres.  Mělo by jít o prioritu nás všechrovněž proto, že naše psychická rovnováha celkově ovlivňuje náš zdravotní stav.

Akce nazvaná Týdny pro duševní zdraví se během 30 let své existence stala největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejich zakladatelem je nezisková organizace Fokus Praha (původně Sdružení Fokus), ke které se postupně přidávaly další organizace, které spolupracují s lidmi s duševním onemocněním v regionech celé ČR, stejně jako vsetínské CAMINO sociální rehabilitace, kdy tyto organizace pod společnou záštitou šíří myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví dál.

Letošní, pro vsetínské Camino již 11. ročník, byl mimořádný také vzhledem k nejisté situaci a vládním opatřením, spojených s pandemií COVID-19, se kterými se pořadatelé museli vypořádat.

Slavnostní zahájení Dnů duševního zdraví 2020 ve Vsetíně a letos nově i ve Valašských Kloboukách, kde služba CAMINO již několik let působí v budově polikliniky, proběhlo v prostorách Camina na Vsetíně - Sychrově, za přítomnosti ředitelky Charity Vsetín, paní Věry Dulavové, pracovníků CAMINO sociální rehabilitace, klientů služby a dalších milých hostů z řad podporovatelů a příznivců.

Program byl zahájen Dnem otevřených dveří, kdy si hosté mohli prohlédnout prostory služby CAMINO sociální rehabilitace a díky přítomným pracovníkům se mohli také seznámit se sociální prací a postupy, které pracovníci při setkávání s uživateli využívají v praxi.

Atmosféru akce pozvedli výstavou uměleckých prací i samotní klienti CAMINA– paní Jiřina Mráziková, pánové Jiří Pohořelský a Martin Chovanec a slečna Veronika Čáblíková, kteří zde v rámci Dne otevřených dveří prezentovali vlastní díla uspořádáním Vernisáže obrazů, plastik, textů, kreseb a básní. Vše doplnili pánové Jiří Pohořelský a Petr Žídek svými hudebními vystoupeními. Jak už se stalo dobrým zvykem, veškeré dění probíhalo v radostné atmosféře a v přátelském duchu, plného očekávání jednotlivých akcí, přednášek a setkání.

Dny duševního zdraví 2020 byly zaměřeny především na problematiku metodik a možností, jak napomoci lidem, procházejícím částí svého života s psychickou nemocí, či jak podpořit jejich návrat do odpovídající formy, ať už v zaměstnání nebo při návratu do životních pozic a rolí. Další akcí, kterou CAMINO ve Vsetíně pro širokou veřejnost uspořádalo, byla odborná přednáška paní profesorky MUDr. Kláry Látalové, PhD. na téma Co je to psychiatrie a jak ji chápat. Paní profesorka podala všem zájemcům o tuto problematiku velmi kvalifikovaný, odborný výklad, sloužící k lepšímu proniknutí do problematiky a pozice psychiatrie.

Následovalo každoroční Multidisciplinární setkání odborníků v oblasti péče o duševní zdraví, vedené doktorem Miroslavem Kadlubiecem z Camina, kdy se hosté z řad odborné veřejnosti, Úřadu práce, zaměstnavatelů a klientů věnovali základnímu tématu letošních Dnů duševního zdraví – jak usnadnit lidem s psychickou nemocí návrat do běžných pracovních činností. Setkání uvedl doktor Miroslav Kadlubiec krédem Camina, které se stalo i zde ústředním motivem: “Nic není člověku tak nesnesitelné, jako život bez úkolů, cílů.“

Ve výběru dalších zajímavých přednášejících osobností nechyběl ani letos dlouholetý spolupracovník a podporovatel CAMINA, pan Jiří Adamec z Filosofického semináře - katedry teorie v Brně, který uvedl téma Imunita – psychika a onkologie. Součástí přednesu bylo předání jeho nové autorské publikace s touto závažnou tématikou přítomným posluchačům, což přispělo k vnímavé, pozorné atmosféře celého setkání, konaného v prostorách Charity Valašské Klobouky, za přítomnosti jejího ředitele, magistra Tomáše Naňáka.

Dny duševního zdraví 2020 zakončilo CAMINO uspořádáním přednášky v krásné aule Střední školy Kostka Vsetín na téma Stres, naučená bezmocnost a deprese, kam přizvalo ke spolupráci známého českého psychiatra, popularizátora vědy a vysokoškolského pedagoga, ředitele Národního ústavu pro duševní zdraví v Praze, profesora MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. Přednáška i následné neformální setkání s panem profesorem byly pro všechny zaujaté posluchače nejen poučením a příležitostí k načerpání odborných informací, ale také dokladem toho, že i vysoká profesionalita se může snoubit s lidskostí, pochopením a vstřícností.

„Celý průběh letošních Dnů duševního zdraví můžeme shrnout konstatováním, že to byly dny naplněné setkáváním, sdílením a vzájemným porozuměním, což patří mezi naše hlavní poslání.

Závěrem bych ráda poděkovala všem příznivcům Charity Vsetín a služby CAMINO sociální rehabilitace, ale také všem návštěvníkům, hostům a sponzorům, za podporu a účast, za přijetí a akceptování nařízených pravidel, kdy díky každému jednotlivci byla všechna tato společná setkání, ať už odborná či neformální, velmi přátelská a inspirativní.“

Zdeňka Chytilová a tým CAMINO – Charita Vsetín

Mgr. Zdeňka Chytilová DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel.: 571 420 763 E-mail: g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ