CAMINO sociální rehabilitace je služba Charity Vsetín, poskytující potřebnou pomoc a podporu lidem, kteří se potřebují vyrovnat s duševním onemocněním. Dne 3. června 2020, rozšířila tato služba svoji působnost a otevřela na vsetínském Sychrově č. p. 53, pro své klienty nové prostory.

Při slavnostním otevření Ergo dílny CAMINO se ve středu, 3. června 2020, sešli nejen uživatelé této služby, ale také pracovníci Charity Vsetín, podporovatelé CAMINA a další milí a vzácní hosté. Více si snad nikdo pro takovou chvíli, jako je otevření nových prostor Ergo dílny, nemohl přát. Slavnostní zahájení provozu dílny proběhlo za přítomnosti ředitelky Charity Vsetín, paní Věry Dulavové, místostarostky Vsetína paní Simony Hlaváčové a dlouholetého příznivce a kolegy CAMINA, pana Jiřího Adamce z Filosofického semináře v Brně. Cílem Ergo dílny je rozšířit možnosti odborně zacílené nabídky aktivit služby CAMINO sociální rehabilitace, bude sloužit uživatelům jako další možnost účastnit se smysluplných, užitečných činností, být aktivní, posunout se reálně dále směrem k možnostem získání vlastního zaměstnání na trhu práce či naučit se pracovním návykům. Prostory Ergo dílny by měly pod vedením paní Ivety Jakubczakové přinášet v budoucnu všem svým uživatelům a návštěvníkům nejen odbornou podporu a motivaci, potřebnou k získávání nových a užitečných znalostí, ale také radost a vnitřní pohodu. Tým CAMINO sociální rehabilitace zároveň velmi děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří vznik ergoterapeutické dílny podpořili.

Mgr. Zdeňka Chytilová DiS.

vedoucí CAMINA sociální rehabilitace
Tel.: 571 420 763 E-mail: g_rx1Z293rGs2~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ