osobní asistenční služba_01 (2)Osobní asistenční služba (OAS)

Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let  a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní činnosti a aktivity.

Služba je poskytována ve Vsetíně  a přilehlých obcích. Poskytuje se bez časového omezení (24 hodin denně, včetně víkendu a svátků) na základě individuálních potřeb a osobních cílů uživatele, nejčastěji v jeho domácím prostředí nebo na jiném sjednaném místě. Osobní asistent pomáhá vykonávat jen ty činnosti, které uživatel sám nezvládne, podporuje samostatnost a aktivitu uživatele.

Osobní asistenční služba je hrazena uživatelem:Další dokumenty ke službě:

 • osobní asistenční službu mohou zájemci využívat po uzavření smlouvy
 • osobní asistenční služba je poskytována v souladu s pravidly poskytování osobní asistenční služby
 • Více informací o službě naleznete v informační letáku nebo osobně u vedoucí služby.
  Poskytované základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Uživateli je možno poskytnout také fakultativní činnost:
 • přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín
 • Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doprovod k lékaři, společný nakup apod.).
 • Výše úhrady za přepravu se účtuje 10 Kč za 1 km.