001327

Tříkrálová sbírka

Poprvé v novodobé historii byla charitativní dobročinná sbírka spojená s tříkrálovým koledováním uspořádána v Olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Od počátku se k ní připojila také Charita Vsetín. Malí i velcí koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku a je spojena s klaněním mudrců (tří králů) novorozenému Ježíškovi v Betlémě. Charita Česká republika dala této tradici další rozměr a smysl v pomoci potřebným. Od roku 2001 se Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se tato akce těší velkému úspěchu u široké veřejnosti.


Výtěžek Tříkrálové sbírky za Charitu Vsetín (2015 - 2019)


Z výtěžku Tříkrálové sbírky chceme realizovat tyto projekty:

  • přímá pomoc rodinám, jednotlivcům a osobám se zdravotním postižením v tížívých životních situacích v regionu působnosti Charity Vsetín,
  • nákup polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péče VIA,
  • dovybavení hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO,
  • zakoupení automobilu pro službu CAMINO sociální rehabilitace,
  • nákup kompenzačních pomůcek,
  • renovace nátěru oken charitní budovy.

Další odkazy: