banner_TKS2018_640x130_300dpi

Tříkrálová sbírka

Poprvé v novodobé historii byla charitativní dobročinná sbírka spojená s tříkrálovým koledováním uspořádána v Olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Od počátku se k ní připojila také Charita Vsetín. Malí i velcí koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku a je spojena s klaněním mudrců (tří králů) novorozenému Ježíškovi v Betlémě. Charita Česká republika dala této tradici další rozměr a smysl v pomoci potřebným. Od roku 2001 se Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se tato akce těší velkému úspěchu u široké veřejnosti.


Výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Vsetín letos poprvé překonal hranici 1 miliónu korun!


V roce 2017 jsme z výtěžku sbírky realizovali tyto projekty:

  • přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci (příspěvek rodině, které vyhořel dům na sanaci škody, nákup pračky, potravin, léků atp.)
  • podpora činnosti Mimoškolní přípravy SIDERA, která poskytuje pomoc při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • příspěvek na zakoupení speciálních kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zdravotním postižením (příspěvek na úhradu částek, které pojišťovna plně nehradí – závěsný stropní systém pro vozíčkáře, elektrický tříkolový vozík pro osobu postiženou Parkinsonovou nemocí, přídavný pohon k elektromotoru pro mechanický vozík, oprava ovladače elektrického invalidního vozíku )
  • nákup osobního automobilu pro zajištění služby osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním postižením

Další odkazy: