Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

psDuchovní podpora

Cílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje člověka, pomoc při hledání odpovědí v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, nabídka a prezentace služeb poskytovaných Charitou Vsetín ve farnostech v oblasti jejího působení, spolupráce při realizaci humanitárních a dobrovolnických projektů (TKS, postní almužna). Pro více informací se kontaktujte na pracovníka Charity Vsetín.

 

Základní činnosti:

 • duchovní poradenství (doprovázení na cestě víry),
 • nabídka individuálních rozhovorů o víře i životě při respektování jedinečnosti životní cesty každého člověka,
 • snaha o uplatňování křesťanských morálních a etických hodnot v každodenní praxi Charity, formace hodnotové orientace zaměstnanců,
 • pořádání setkání na duchovní témata pro zaměstnance a uživatele služeb,
 • nabídka duchovních cvičení, přednášek, obnov a seminářů pro zaměstnance Charity Vsetín,
 • zprostředkování kontaktu s kněžími (spolupráce v oblasti charitativní péče s duchovními správci jednotlivých, farností, děkanem a ostatními duchovními jednotlivých církví na území Charity), 
 • budování a rozvoj místních kontaktů ve farnostech, získávání dobrovolných spolupracovníků,
 • spolupráce a pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky,
 • zajištění postní almužny v jednotlivých farnostech na území působnosti Charity Vsetín.

Časový rozsah služby:

 • pondělí:  8.00-14.30
 • úterý:      8.00-16.00
 • čtvrtek:   8.00-15.00