Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Domácí hospic Via DH_Via

 

Umírání je přirozenou součástí života člověka. Současně je to ale velmi náročné období jak pro umírajícího tak pro jeho nejbližší. Posláním Domácího hospice Via je umožnění strávit poslední období života v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších a zároveň si domácí hospicová péče dává za cíl pomoc rodině zvládnout tuto nelehkou situaci. Službu domácího hospice poskytujeme pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o tyto pacienty pečují a to ve Vsetíně a blízkém okolí. Zároveň jsme schopni poskytnout základní hospicové poradenství.

Odbornou zdravotní péči poskytujeme jako paliativní dle zákona č. 372/2011 Sb., jejímž cílem je zmírnit utrpení pacienta a rozsah péče je závislý na aktuálních potřebách a stavu nemocného.

Spolupracujeme s:

 • praktickými lékaři
 • odborným lékařem – specialista na léčbu bolesti
 • klinickým psychologem
 • pastoračním asistentem
 • duchovními
 • hospicem Citadela

Podmínky zavedení domácí hospicové péče

 • Praktický lékař tuto péči indikuje a rozhoduje o symptomatické léčbě.
 • Domácí prostředí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování. (Kompenzační a jiné pomůcky je možno vypůjčit i u nás.)
 • Služba je řešena formou pohotovosti, rodinní příslušníci tedy musí být schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – jídlo, pitný režim, hygienu, polohování. S pečovatelskými úkony může rodině pomoci i charitní pečovatelská služba či osobní asistence.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovník - základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry - ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS – ke stažení ZDE
 • osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku OAS – ke stažení ZDE
 • pastorační asistent
 • dobrovolníci

Odborná zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Kontakty:

 • Bc. Daniela Maňáková – vrchní sestra a sociální pracovník – 571 414 025, mobil 604 437 921
 • Bc. Marta Koňaříková – pastorační asistent – 571 414 025, mobil 733 741 582