Mimoškolní příprava SIDERA

Kde nás najdete

Adresa

Sychrov 53, Vsetín 75501

Provozní doba

pondělí – čtvrtek 12:00 – 16:00

Oblast působnosti

Vsetín

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Mária Mudráková

pedagogický pracovník
E-mail: 88EsRWcmZknu5f56LTICVd~fT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Mimoškolní příprava SIDERA

Typ služby
Vzdělávání

Poskytovatel
Charita Vsetín

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Zásady

Mimoškolní příprava SIDERA pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu. Mimoškolní příprava Sidera je poskytována bezplatně.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Další informace

Mimoškolní příprava Sidera se zaměřuje na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí navštěvujících základní školu běžného typu. Aktivity se uskutečňují v rámci realizace projektu OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání s názvem „V Sideře se učíme jinak“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747, a to ve dvou hlavních liniích:

  • mimoškolní příprava dětí
  • podpůrné aktivity pro rodiče dětí navštěvujících Mimoškolní přípravu Sidera vedoucí ke zkvalitnění jejich domácí přípravy do školy

K zajištění mimoškolní přípravy slouží plně vybavená vzdělávací místnost.

Všechny aktivity projektu jsou poskytovány bezplatně.