Charita Vsetín

Dobrovolník pro Denní stacionář Magnolia

Vsetín Dobrovolník dle dohody bez výběrového řízení
Kontaktní osoba
Mgr. Eva Juřičková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel.: 737 636 926 E-mail: eva.jurickova@vsetin.charita.cz

Hledáme dobrovolníka pro Denní stacionář Magnolia - z řad studentů, pracujících či aktivních důchodců - který by rád volném čase docházel za našimi klienty do stacionáře na Horním náměstí č.p.135 ve Vsetíně. 

Náplň činnosti záleží na vzájemně dohodě podle individuálního zaměření dobrovolníka, kdy může jít o pouhou společnost a sdílení času se seniory, ale také četbu, doprovod na zahradu, dopomoc při aktivizačních činnostech nebo tvořivých aktivitách (pečení, cvičení, trénink paměti, hraní her apod.). 

Zájemci se mohou hlásit u vedoucí stacionáře, paní Evy Juřičkové, na tel.: 737 636 926.