Kontakty

Osobní asistenční služba

Tel.: 571 410 001, 605 006 294
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01
Vedoucí služby: Jana Bartoňová - vedoucí a pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín (úhrada za přepravu se účtuje 10 Kč za 1 km). Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doprovod k lékaři, společný nakup apod.).

Osobní asistence je terénní služba, jejímž posláním je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Anna Fehérová, Dis. - sociální pracovnice
Jana Bartoňová - vedoucí a pracovník v sociálních službách