Kontakty

Camino sociální rehabilitace

Tel.: 571 420 763, 733 283 636
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetin, 755 01
Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

"Cesta v životě s duševním o nemocněním"

Služba sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je registrována a funguje od října 2009. Poskytujeme terénní a ambulantní službu v ORP Vsetín a Valašské Klobouky. S klienty pracujeme individuálně i v rámci skupinových aktivit, a to jak v prostorách služby, tak v běžném prostředí. Poskytujeme důležitý prostor pro setkávání a pěstování mezilidských vztahů, nabízíme různé programy zaměřené na rozvoj dovedností a zvládání života s nemocí. 

Nabízíme kontinuální podporu v mnoha oblastech života, např.: 

  • Péče o sebe a své zdraví
  • Posilování duševního zdraví
  • Pěstování duševní hygieny
  • Psychoedukace
  • Bydlení a péče o domácnost
  • Sociální vztahy
  • Práce a studium
  • Aktivní trávení času
  • Finanční hospodaření
  • Vyřizování praktických záležitostí

Poskytujeme jak individuální pomoc formou dlouhodobé spolupráce s pracovníkem, směřovanou na konkrétní potřeby člověka, tak skupinové programy s různým zaměřením, např. biblioterapii, ergoterapii, tematické skupiny, trénink kognitivních funkcí, společenské a sportovní aktivity či nácviky praktických dovedností aj.


Organizace

Seznam lidí

Michal Gregušiak, DiS. - Sociální pracovník
Mgr. Lucie Kalčáková - Peer konzultantka
Bc. Petr Kupka - Pracovník v sociálních službách
Mgr. Miroslava Šulíková - Sociální pracovnice
Bc. Hana Pernická - Sociální pracovnice
Bc. Nikola Panáčková - Sociální pracovnice
Mgr. Ivana Ekartová - sociální pracovnice
Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Iveta Jakubczaková - aktivizační pracovník