Logoterapie a existenciální analýza

 • Název semináře: Možnosti využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci
 • Číslo akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR udělené vzdělávacímu programu:
  A2019/0993-SP/PC/PP/VP
 • Lektor: PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
 • Rozsah vzdělávacího programu: 16 vyučovacích hodin
 • Místo konání: Vsetín, MUDr. Fr. Sovy 61 nebo si můžete objednat akreditovaný kurz přímo do vaší organizace.
 • Cena semináře: 1850,- Kč (více o platbě zde)
 • Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základy logoterapie a existenciální analýzy a jejich využití v sociální práci. Je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, cíleně pak pro ty, kdo pracují s klienty s psychiatrickou diagnózou. Absolventi dvoudenního semináře budou umět po absolvování přednesů, cvičení a zopakování přednášené látky používat některé základní techniky, metody a principy logoterapie a existenciální analýzy a budou ochotni tyto nabyté a upevněné poznatky využívat v každodenní praxi. Více informací o kurzu naleznete ZDE: Možnosti využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci
 • Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pracovník v manažerské, řídící funkci
 • Přihláška na seminář (14. - 15.10.2020)