Stacionář Magnolia

 

logo_DSS_Magnolia

Stacionář Magnolia je ambulantní sociální službou Charity Vsetín. Je určena seniorům od 65 let, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, i lidem, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Ve spolupráci s uživateli, případně také jejich pečujícími osobami, pomáháme k dosažení co nejvyšší možné míry kvality života uživatelů. Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení soběstačnosti uživatelů. 

Podrobné informace o službě naleznete zde: Vnitřní pravidla služby

  • Kapacita služby: 10 uživatelů služby/ den
  • Provoz: pracovní dny od 7:00 do 15:30
  • Služba je poskytována za úhradu. Aktuální ceník služeb Stacionáře Magnolia.
  • Služby stacionáře mohou zájemci využívat po uzavření smlouvy.
  • Kontakt: vedoucí služby
  • Dokumenty ke staženi: Informační letáček