Tříkrálová sbírka

Poprvé v novodobé historii byla charitativní dobročinná sbírka spojená s tříkrálovým koledováním uspořádána v Olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Od počátku se k ní připojila také Charita Vsetín. Malí i velcí koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku a je spojena s klaněním mudrců (tří králů) novorozenému Ježíškovi v Betlémě. Charita Česká republika dala této tradici další rozměr a smysl v pomoci potřebným. Od roku 2001 se Tříkrálová sbírka koná každoročně na území celé České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se tato akce těší velkému úspěchu u široké veřejnosti.

130104_1332_57

Výsledky TKS 2020 Záměry Charity Vsetín na využití ýtěžku TKS 2020
Výsledky TKS 2019 Záměry Charity Vsetín na využití ýtěžku TKS 2019
Výsledky TKS 2018  
Výsledky TKS 2017