Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Dárci a podporovatelé

Naše poděkování patří vám všem, kteří podporujete činnost Charity Vsetín finančními a věcnými dary nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na finanční odměnu. Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.

Hlavní finanční podporu nám poskytují:

 • Zlínský kraj; Zlínský kraj je poskytovatelem finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (denní stacionář, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pečovatelská služba, osobní asistence) a poskytovatelem finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2018 (denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence) a poskytovatelem finanční podpory z Programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 (sociální rehabilitace).

Ostatní donátoři

 • Obce a obecní úřady: Město Brumov – Bylnice; Obec Francova Lhota; Obec Hošťálková; Obec Hovězí; Obec Huslenky; Obec Jablůnka; Obec Janová; Město Karolinka; Obec Leskovec; Obec Lidečko; Obec Lhota u Vsetína; Obec Liptál; Obec Lužná; Obec Nedašov; Obec Poteč; Obec Prlov; Obec Pržno; Obec Ratiboř; Obec Seninka; Město Slavičín; Obec Oznice; Obec Ústí u Vsetína; Obec Újezd.
 • Austin Detonator s.r.o.;
 • JC - METAL, s.r.o.;
 • Nadace Albatros Praha.;
 • NOVENTIS s.r.o.;
 • VASMO, s.r.o.

Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.

Spolupracující instituce, organizace a osoby

K nim patří:

 • Krajský úřad Zlínského kraje;
 • městské a obecní úřady v ORP Vsetín;
 • ORP Valašské Klobouky;
 • Městský úřad ve Vsetíně;
 • Městská policie Vsetín;
 • Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně;
 • Úřad práce ČR – pobočka Vsetín;
 • Městský úřad Karolinka – Marie Chovanečková.

Církve a náboženské společnosti

 • Arcidiecézní charita Olomouc;
 • Římskokatolické farnosti: Vsetín; Vsetín - filiálka Liptál; Valašská Polanka; Valašská Polanka - filiálka Pozděchov; Francova Lhota; Francova Lhota - filiálka Střelná; Hošťálková; Hošťálková – filiálky Pržno; Růžďka; Lidečko; Lidečko - filiálka Horní Lideč.
 • Dolní sbor ČCE Vsetín;
 • Horní sbor ČCE Vsetín;
 • ČCE Hošťálková;
 • ČCE Kateřinice;
 • ČCE Pržno;
 • ČCE Huslenky;
 • ČCE Liptál;
 • ČCE Leskovec;
 • ČCE Ratiboř.

Kulturní organizace

 • Masarykova veřejná knihovna Vsetín;
 • Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.;
 • Kino Vatra.

Média

 • Vsetínské noviny;
 • Valašský deník;
 • Český rozhlas Brno;
 • Informace ACHO;
 • Rádio Proglas;
 • TV NOE;
 • Regionální TV;
 • Radio Čas.

Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením

 • Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě; Český červený kříž Vsetín; HARTMANN - RICO a.s.; Lohmann & Rauscher, s.r.o.; Praktičtí a odborní lékaři; pracovníci zdravotních pojišťoven.

Školská a poradenská zařízení

 • MŠ Kobzáňova; ZŠ Integra; ZŠ Sychrov; ZŠ Luh; ZŠ Trávníky; ZŠ Ohrada; ZŠ Rokytnice; ZŠ Bystřička; ZŠ Jablůnka; Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.

Firmy a jiné organizace

 • Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; ALTERNATIV s.r.o.; Automont Jaromír Mikulík; ČSAD a.s. Vsetín; DAF INNOVA, s.r.o.; Ing. Jiří Macháček – INPRAISE;  INSIA optimum, s.r.o. Vsetín; Papírnictví Olšák; Pekařství Střelná; Sorpek spol. s r.o.; TREND gastronomie, s.r.o.;
 • Auxilium Vsetín; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín – Hrbová a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového domu; Centrum pro rodinu Spolu; DC Adorea Vsetín; Diakonie Vsetín; Diakonie Valašské Meziříčí; ELIM Vsetín o. s.; Domov pro seniory Jasenka; Charita Nový Hrozenkov; Charita Valašské Meziříčí;
 • Charita Valašské Klobouky; Probační a mediační služba Vsetín; Skauti a skautky Vsetín; VKCI Vsetín; Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky; Domov se zvláštním režimem Pržno.
 • Ing. Radomír Fic – účetní a ekonomické služby; Ing. Petr Kotík – daňový poradce; Mgr. Karel Neubauer – právní služby; GARAMOND Matošková Terezie; Bc. Marta Koňaříková – pastorační asistentka; Supervize vedení Charity Vsetín – do června 2017 Mgr. Petr Smékal, od 2. 10. 2017 Čas změny spol. s r.o.;
 • Ing. Renata Tvrdoňová – technik BOZP; Vít Chovanec - Autoškola Chovanec; Autoškola – Radim Fusek; Mgr. Veronika Vymětalová – supervizorka NZDM ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitace, pastorační asistentky a Stacionáře Magnolia; PhDr. Soňa Stiborová – supervizorka Denního stacionáře Magnolia;  Mgr. Karin Konečná - supervizorka Pečovatelské služby a Osobní asistenční služby; Mgr.
  et Mgr. Zuzana Netočná – supervizorka Osobní asistenční služby
  a Pečovatelské služby; Ing. Milena Zachrdlová, Ph.D. – supervizorka Domácí zdravotní péče; MUDr. Lenka Šebelová; MUDr. Eva De La Hozová; MUDr. Ivo Raška; MUDr. Kateřina Janíková; Mgr. Pavla Povýšilová – speciální pedagog MP SIDERA.

Fyzické osoby

 • František Král; P. Karel Hořák; P. Bohumír Vitásek; P. Stanislav Zatloukal; P. František Červenka; P. František Kuběna; P. Jiří Kučera; P. František Pěnčík; P. Petr Martinka; P. František Ponížil;
  P. František Kantár; Bronislav Czudek; f. Jiří Palán; Pavel Kostečka (CASD) Jiří Adamec; Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.; Josef Bednárik; Jaroslav Doupovec; Mgr. Šárka Dořičáková; Eva Jochcová; Radovan Kocúrek; Ing. Petr Kotík; Hana Kotrlová; Lenka Mikušová; Alexandra Nosková; Ing. Slavomír Opler; Jaroslava Poláčková; Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.; Mgr. Miloslav Šebela; Mgr. Řeháková; Jiří Večeřa; Vladimíra Volková; Iveta Žižková.

Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO, v Mimoškolní přípravě SIDERA, v Dennímstacionáři Magnolia, a další dobrovolníci, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce.