Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Vsetín letos poprvé překonal hranici 1 miliónu korun!

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Vsetín letos poprvé překonal hranici 1 miliónu korun!

Mimořádně příznivé počasí, velký počet obětavých koledníků i vedoucích a štědrost mnoha dárců společně přispěly k tomu, že v letošním ročníku Tříkrálové sbírky byl překonán rekord a celkový výtěžek dosáhl za vsetínskou Charitu neuvěřitelné výše

1 118 145 korun!

A jak probíhalo koledování přímo ve Vsetíně? V pátek 5. ledna se už před půl jednou začínaly trousit kolem budovy Charity na Horním náměstí děti různého věku směřující do pastoračního centra, kde od 13 hodin probíhala příprava na Tříkrálové koledování.  V tu dobu pak vypuklo opravdové hemžení – děti se jen hrnuly, nastalo oblékání do kostýmů tří králů či mudrců, líčení (zvláště těch „černých vzadu“) a vytváření skupinek. Děti, které neměly předem domluvené vedoucí, netrpělivě čekaly, až se některý „volný“ objeví. To bylo radosti, když už se i ty poslední dočkaly! Vedoucí, po převzetí pokladničky s průkazkou, obdrželi také mapu s vyznačeným úsekem, který by měli projít.

Úderem 14 hodiny nastal hromadný přesun do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde za účasti P. Františka Pěnčíka proběhlo požehnání a vyslání. Všechny přítomné pozdravila ředitelka Charity paní Věra Dulavová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Bc. Jarmila Hyžáková poskytla důležité informace a koledníky přišel milými slovy povzbudit také starosta města Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička. Poté se už všech 30 skupin, vybavených potřebnými náležitostmi, rozběhlo do vsetínských ulic. Díky dobrému počasí se letos ti poslední vraceli až kolem 19 hodiny. Ihned po návratu každé skupinky proběhlo za přítomnosti zástupce MěÚ sčítání obsahu každé pokladničky a výsledky byly průběžně oznamovány.

Další kolo koledování se roztočilo hned následující sobotu a neděli, kdy na obchůzky za krásného, sluncem prozářeného dne, vyrazilo dalších 27 skupin. Dlužno podotknout, že někteří vedoucí i koledníci přišli obětavě koledovat po oba dva dny, za což jim moc děkujeme. Máme velkou radost, že celková částka, kterou lidé ve městě Vsetíně do sbírky přispěli, činila 295 763 koruny, což svědčí o štědrosti dárců a jejich vnímavosti pro potřeby lidí v nouzi.

A jak budou tyto finanční prostředky využity? Z výtěžku letošní sbírky chceme opětovně poskytovat přímou pomoc rodinám i jednotlivcům v nečekaně obtížných životních situacích, jakož i lidem s těžkým zdravotním handicapem, podpořit projekty Mimoškolní přípravy SIDERA pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro domácí hospicovou péči zakoupit kvalitní polohovací lůžka a osobní automobil pro potřeby denního stacionáře Magnolia.

Veliké poděkování patří také všem našim sponzorům, díky jejichž dlouholeté štědré podpoře jsme schopni pro všechny účastníky zajistit kvalitní zázemí – Farnosti Vsetín za poskytnutí prostor pastoračního centra, Jídelně U Vsetínských skláren za dodání gulášové polévky, Pekárně Potraviny- Sorpek s.r.o., Pekařství Střelná s.r.o. a jídelně Střední průmyslové školy Vsetín za výborné pečivo, Papírnictví Olšák za dárky pro koledníky, ČSAD Vsetín za poskytnutí městské hromadné dopravy zdarma, Domu kultury Vsetín za zajištění bezplatného promítání filmu v kině Vatra dětem jako odměnu za koledování pro dobrou věc a firmě Austin Denator s.r.o. za finanční příspěvek na zajištění dalších potřebných nákladů.