Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE OPĚT VYDAŘILA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE OPĚT VYDAŘILA

Stalo se dobrou tradicí, že na počátku ledna vysílá Charita Vsetín do ulic své koledníky a připojuje se k celostátní akci Charity Česká republika s názvem Tříkrálová sbírka. A letošní ročník v mnoha aspektech překonal ten loňský.

Koledovalo se ve dnech 11. – 14. 1. a z pastoračního domu u římskokatolického kostela vyrazilo do ulic dohromady 63 skupin koledníků. Do koledování se opět zapojilo i všech 24 okolních obcí. Nadšení obětavých koledníků i vedoucích a obrovská štědrost mnoha dárců společně přispěly k tomu, že letošní ročník Tříkrálové sbírky překonal rok minulý a celkový výtěžek dosáhl za vsetínskou Charitu neuvěřitelné výše 1 185 092,- korun.

Vykoledované peníze poslouží zpátky lidem v našem regionu. Největší část i v letošním roce připadne na přímou pomoc lidem s handicapem, dětem s postižením nebo osobám a rodinám, které se ocitly v náhlé nepříznivé životní a sociální situaci. Peníze opět pomohou i práci domácí hospicové péče VIA, kdy budou pořízeny polohovací lůžka pro její klienty. Z dalších záměrů, které by Charita Vsetín z vykoledovaných financí chtěla podpořit, je dovybavení hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zakoupení automobilu pomůže službě sociální rehabilitace, která se stará o lidi s duševním onemocněním. Část vybraných peněž dále poputuje na nákup kompenzačních pomůcek a poslední díl výtěžku by Charita Vsetín ráda použila na renovaci nátěru oken charitní budovy, ve které sídlí nejen služby terénní ale i denní stacionář pro seniory.

Závěrem bych chtěla vyjádřit velké díky všem, kteří koledníky přijali a obdarovali je finančním příspěvkem a dále také všem, kteří se na realizaci sbírky podíleli jakýmkoli způsobem. Bez Vás bychom v takovém rozsahu pomoci potřebným nedokázali. Děkujeme!

Bc. Jarmila Hyžáková

Koordinátorka TKS za Charitu Vsetín