Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE OPĚT VYDAŘILA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE OPĚT VYDAŘILA

Stalo se dobrou tradicí, že na počátku ledna vysílá Charita Vsetín do ulic své koledníky a připojuje se k celostátní akci Charity Česká republika s názvem Tříkrálová sbírka. A letošní ročník v mnoha aspektech překonal ten loňský.

Koledovalo se ve dnech 11. – 14. 1. a z pastoračního domu u římskokatolického kostela vyrazilo do ulic dohromady 63 skupin koledníků. Do koledování se opět zapojilo i všech 24 okolních obcí. Nadšení obětavých koledníků i vedoucích a obrovská štědrost mnoha dárců společně přispěly k tomu, že letošní ročník Tříkrálové sbírky překonal rok minulý a celkový výtěžek dosáhl za vsetínskou Charitu neuvěřitelné výše 1 185 092,- korun.

Vykoledované peníze poslouží zpátky lidem v našem regionu. Největší část i v letošním roce připadne na přímou pomoc lidem s handicapem, dětem s postižením nebo osobám a rodinám, které se ocitly v náhlé nepříznivé životní a sociální situaci. Peníze opět pomohou i práci domácí hospicové péče VIA, kdy budou pořízeny polohovací lůžka pro její klienty. Z dalších záměrů, které by Charita Vsetín z vykoledovaných financí chtěla podpořit, je dovybavení hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zakoupení automobilu pomůže službě sociální rehabilitace, která se stará o lidi s duševním onemocněním. Část vybraných peněž dále poputuje na nákup kompenzačních pomůcek a poslední díl výtěžku by Charita Vsetín ráda použila na renovaci nátěru oken charitní budovy, ve které sídlí nejen služby terénní ale i denní stacionář pro seniory.

Závěrem bych chtěla vyjádřit velké díky všem, kteří koledníky přijali a obdarovali je finančním příspěvkem a dále také všem, kteří se na realizaci sbírky podíleli jakýmkoli způsobem. Bez Vás bychom v takovém rozsahu pomoci potřebným nedokázali. Děkujeme!

Bc. Jarmila Hyžáková

Koordinátorka TKS za Charitu Vsetín