Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, která se koná pravidelně prostřednictvím Charity ČR v naší zemi již od roku 2000. Jejím smyslem je přinášet radostné vánoční poselství o narození Spasitele obyvatelům našeho města a z výtěžku následně podpořit potřebné – jednotlivce i rodiny s dětmi v těžkých životních situacích, handicapované osoby, charitní projekty pro seniory, duševně nemocné, děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin a též humanitární pomoc při mimořádných živelných událostech u nás i ve světě.

Odkazy:

V naší Charitě jsme v letošním roce z výtěžku sbírky realizovali tyto projekty:

  • přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci (příspěvek rodině, které vyhořel dům na sanaci škody, nákup pračky, potravin, léků atp.)
  • podpora činnosti Mimoškolní přípravy SIDERA, která poskytuje pomoc při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • příspěvek na zakoupení speciálních kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zdravotním postižením (příspěvek na úhradu částek, které pojišťovna plně nehradí –závěsný stropní systém pro vozíčkáře, elektrický tříkolový vozík pro osobu postiženou Parkinsonovou nemocí, přídavný pohon k elektromotoru pro mechanický vozík, oprava ovladače elektrického invalidního vozíku )
  • nákup osobního automobilu pro zajištění služby osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním postižením

Také v nadcházejícím roce bychom chtěli pomoci především rodinám a jednotlivcům v těžkých životních situacích, do kterých se často dostali ne vlastní vinou, lidem s těžkým zdravotním handicapem a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rádi bychom též zakoupili polohovací lůžka pro domácí hospicovou péči a osobní automobil pro potřeby uživatelů Denního stacionáře Magnolia.

K tomu je nutné zapojení mnoha dobrovolníků – především vedoucích skupinek a dětí-koledníků. Vedoucí musí mít minimálně 15 let a na základě občanského průkazu je vybaven ověřeným průkazem vedoucího a úředně zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Všichni účastníci (děti  i vedoucí) jsou kolektivně pojištěni proti úrazu u pojišťovny UNIQUA.

Bližší informace poskytnou na tel. č. 737 636 926 koordinátorka TS Bc. Jarmila Hyžáková a pastorační asistentka Bc. Marta Koňaříková tel. č. 733 741 582. U nich také přihlašujte vedoucí skupinek.

Související akce

Tříkrálová sbírka 2018 (5. 1. 2018 — 8. 1. 2018)