Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, která se koná pravidelně prostřednictvím Charity ČR v naší zemi již od roku 2000. Jejím smyslem je přinášet radostné vánoční poselství o narození Spasitele obyvatelům našeho města a z výtěžku následně podpořit potřebné – jednotlivce i rodiny s dětmi v těžkých životních situacích, handicapované osoby, charitní projekty pro seniory, duševně nemocné, děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin a též humanitární pomoc při mimořádných živelných událostech u nás i ve světě.

Odkazy:

V naší Charitě jsme v letošním roce z výtěžku sbírky realizovali tyto projekty:

  • přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci (příspěvek rodině, které vyhořel dům na sanaci škody, nákup pračky, potravin, léků atp.)
  • podpora činnosti Mimoškolní přípravy SIDERA, která poskytuje pomoc při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • příspěvek na zakoupení speciálních kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zdravotním postižením (příspěvek na úhradu částek, které pojišťovna plně nehradí –závěsný stropní systém pro vozíčkáře, elektrický tříkolový vozík pro osobu postiženou Parkinsonovou nemocí, přídavný pohon k elektromotoru pro mechanický vozík, oprava ovladače elektrického invalidního vozíku )
  • nákup osobního automobilu pro zajištění služby osobní asistence seniorům a lidem se zdravotním postižením

Také v nadcházejícím roce bychom chtěli pomoci především rodinám a jednotlivcům v těžkých životních situacích, do kterých se často dostali ne vlastní vinou, lidem s těžkým zdravotním handicapem a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Rádi bychom též zakoupili polohovací lůžka pro domácí hospicovou péči a osobní automobil pro potřeby uživatelů Denního stacionáře Magnolia.

K tomu je nutné zapojení mnoha dobrovolníků – především vedoucích skupinek a dětí-koledníků. Vedoucí musí mít minimálně 15 let a na základě občanského průkazu je vybaven ověřeným průkazem vedoucího a úředně zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Všichni účastníci (děti  i vedoucí) jsou kolektivně pojištěni proti úrazu u pojišťovny UNIQUA.

Bližší informace poskytnou na tel. č. 737 636 926 koordinátorka TS Bc. Jarmila Hyžáková a pastorační asistentka Bc. Marta Koňaříková tel. č. 733 741 582. U nich také přihlašujte vedoucí skupinek.

Související akce

Tříkrálová sbírka 2018 (5. 1. 2018 — 8. 1. 2018)