Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

NZDM Zrnko nelení ani ke konci roku 2017

NZDM Zrnko nelení ani ke konci roku 2017

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko ve Vsetíně mělo během podzimních měsíců opět spoustu zajímavých a lákavých volnočasových aktivit. Uživatelé se mohli zúčastnit hudebních, sportovních a také výtvarných dílen. Na každý měsíc bylo připraveno preventivní téma a k tomu různé besedy, hry a akce.

V říjnovém měsíci nás provázelo téma „Komunikace“. Proběhla tradiční beseda na téma měsíce. Komunikaci jsme společně s uživateli pojali zábavnou formou a hráli jsme spoustu preventivních a zajímavých her. Také jsme uskutečnili tradiční turnaj ve stolním fotbálku. S uživateli jsme také tvořili draka, kterého jsme posléze pouštěli na kopci. Konec měsíce jsme završili velkolepou akcí, a to sprejování graffitů. Tato akce měla u uživatelů velký úspěch.

V měsíci listopadu jsme se zaměřili na téma Sociální služby. V rámci besedy jsme hovořili o sociálních službách ve Vsetíně. Uživatelé nám vyprávěli o sociálních službách, které znají a které třeba i navštívili. Také proběhl „Debeťák“, kde mohou jak uživatelé, tak pracovníci vznést své návrhy a připomínky k programům či chodu zařízení tak, aby vše vyhovovalo všem. V tomto měsíci jsme pořádali turnaj v ping pongu, pekli jsme pizzové šneky, tvořili náramky. Poslední akcí tohoto měsíce byla návštěva Městských lázní. Uživatelé byli z návštěvy velice nadšení.

Prosincový měsíc se nesl v duchu „Víry a tolerance“. Uskutečnili jsme tradiční besedu, na které jsme probírali zvyky, tradice a náboženství. Pekli jsme s uživateli mikulášské perníčky, tvořili Vánoční výzdobu, abychom se naladili na Vánoční čas.  Proběhla také tradiční soutěž o největšího siláka Zrnka. Navštívil nás s preventivní přednáškou příslušník Městské policie. Přednáška byla pro uživatele velice přínosná. Jako poslední akcí v roce v 2017 byla Vánoční koktejlová párty. Uživatelé si mohli vyzkoušet namíchat nealkoholické drinky a poté je ochutnat. Tato akce měla velice hojnou účast.

Uživatelé se mají na co těšit i v Novém roce 2018, kde připravujeme soutěž v malbě/kresbě. Také znovu uspořádáme turnaj v ping pongu. Novinkou jsou challenge, což jsou zábavné výzvy pro uživatele. Také nás čeká v měsíci únoru svátek zamilovaných, který společně s uživateli prostřednictvím plánovaných aktivit oslavíme.

Za tým Nízkoprahového zařízení Zrnko,

Tereza Podešvová DiS, sociální pracovnice, Charita Vsetín