Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Úskalí 1. pololetí překonány....první pololetí školního roku 2017/2018 v Sideře

Úskalí 1. pololetí překonány....první pololetí školního roku 2017/2018 v Sideře

1. pololetí školního roku 2017/2018 uteklo jako voda a „Sideráci“ opět hodnotí, co jim přineslo a jak se děti „popraly“ se svými školními úkoly, nebo jak naplnily své částkové cíle, které si v rámci Sidery stanovily.

1. září 2017 se po prázdninách otevřely dveře Mimoškolní přípravy Sidera a z naší vzdělávací místnosti se znovu stalo rušné místo sloužící k mnohým zajímavým aktivitám, či diskuzím. K opětovnému naplnění naší kapacity rozhodně přispěla i možnost navštívit naše zařízení v rámci Dne otevřených dveří, který se konal ve středu 27. 9. 2017. Den otevřených dveří byl pozváním pro širokou veřejnost i naše příznivce. Zavítaly k nám také děti z blízké ZŠ Sychrov, které se s chutí a zájmem zapojily do námi nabízených aktivit. Formou praktických činností a vzdělávacích her zjistily, jak se u nás pracuje, a jak lze zlepšit svůj školní prospěch i pravidelnými návštěvami u nás.

návštěva ze ZŠ SychrovDen otevřených dveříAngličtina hrou

Od října jsme již pracovali „naplno“ a to i díky štědré podpoře Nadace Albatros, která darovanými finančními prostředky významně přispěla k celkovému udržení provozu naší mimoškolní přípravy. Zakoupili jsme nové cvičné sešity, pastelky, fixy, nebo pomůcky k procvičování českého a anglického jazyka, či zajímavé materiály k získávání poznatků z matematiky a vlastivědy. Děti si velice oblíbily „Můj atlas Česka“, který vhodně doplnil jejich učebnice vlastivědy.

Nadále jsme využívali i své vlastní materiály vytvořené v rámci vzdělávacích modulů MP Sidera, které rádi využívají zejména mladší žáci a formou praktických a zážitkových aktivit si osvojují např. poznatky z Dopravní výchovy. Rádi hrají dřevěné pexeso s dopravními značkami, nebo řeší zajímavé dopravní situace sestavováním vlastních modelových situací pro cyklisty v provozu apod. Také vzdělávací modul Malý princ nabízí pestré aktivity na zlepšení čtenářské gramotnosti a naše „pátrací“ pracovní listy jsou dětmi velice žádané. Hledání „vetřelců“ v textu je zábavné a vede děti také k zamyšlení se nad obsahem jednotlivých vět. Malý princ nás tímto způsobem učí nejen technice čtení s porozuměním, ale vždycky nám sdělí i něco, co je hodno si zapamatovat i do budoucna.

Během tohoto pololetí jsme překonávali řadu překážek v učení, někteří s větším, jiní s menším úsilím, či pílí. Děti dělaly mnoho chyb, ale postupně jsme společně zjistili, že, jak je známo, každá chyba je také příležitostí se něčemu naučit. Nakonec jsme 1. pololetí skoro všichni úspěšně zvládli a ze svých nedostatků jsme posléze vycházeli při plánování nových úkolů na 2. pololetí.

Děkujeme všem, kteří nás v 1. pololetí školního roku 2017/2018 podpořili, buď finančně, nebo třeba různými „drobnostmi“. Vše bylo rozhodně ku prospěchu dětí navštěvujících MP Sidera. Díky našim příznivcům jsme 31. ledna 2018 společně prožili příjemné odpoledne. Společně jsme diskutovali a připravili jsme si tradiční Trh odměn, který pro nás byl hodnocením, ale zároveň i startem do nového pololetí. Děti byly s nákupy spokojené a vykročily do dalšího pololetí s chutí jim vlastní. Tak tedy, milí „Sideráci“ - mnoho úspěchů a elánu do práce nad novými úkoly.

Mgr. Mária Mudráková
vedoucí a pedagogický pracovník MP Sidera Charity Vsetín