Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Ohlédnutí za projektem MP Sidera Charity Vsetín „Vzdělání – cesta k úspěchu“…

Ohlédnutí za projektem MP Sidera Charity Vsetín „Vzdělání – cesta k úspěchu“…

Pět let udržitelnosti našeho projektu uteklo jako voda a letošní únor přinesl čas hodnocení a především prostor pro naše plány do budoucnosti.

Pracovníci MP Sidera společně s vedením Charity Vsetín, naši dobrovolníci, rodiče dětí a především děti samotné na „vlastní kůži“ zakusily, že budoucnost bude taková, jakou si ji sami uděláme. Vyvinuli jsme tedy snahy, abychom naše aktivity udrželi do konce školního roku 2017/2018, což se nám povedlo za vydatné podpory našich příznivců. Kromě finančních zdrojů získaných vedením Charity Vsetín jsme také realizovali podpůrný projekt „MP Sidera“, zaměřený na mimoškolní přípravu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, financován Nadací Albatros. Tímto způsobem jsme udrželi především naši klíčovou aktivitu, kterou je mimoškolní příprava („doučování“) dětí navštěvujících běžnou ZŠ, s cílem dosáhnutí úplného základního vzdělání.

Díky vzdělávacím aktivitám, které byly realizovány ve druhém pololetí školního roku 2017/2018, například končící žáci navštěvující 8. ročník ZŠ zintenzivnili svou snahu a „zabojovali“ o možnost postoupit do 9. ročníku a „uchopit“ tak naplánované odvážné cíle do svých rukou. Ukončení 9. ročníku ZŠ jim totiž otevře příležitosti výběru budoucích profesí dle vlastních představ. Jsme rádi, že také MP Sidera jim k tomu významnou mírou napomohla, a to jednak průběžnou motivací a jednak neustálým povzbuzováním, či hledáním cest a způsobů, jak si vědomosti 8. ročníku ZŠ co nejlépe osvojit.

Naši prvňáčci se ve 2. pololetí zase intenzivně věnovali rozvoji svých čtenářských dovedností či upevňování a automatizaci psaní s pomocí psacích písmem a abeceda se tak konečně stala jejich dobrou kamarádkou, která je již bude spolehlivě doprovázet celou jejich příští školní docházkou „ruka v ruce“.

Zásilka z KnihozeměK rozvoji čtenářské gramotnosti všech dětí navštěvujících MP Sidera přispěla také možnost zapojení se do akce Nadace Albatros s názvem „Knihozem“. S napětím jsme totiž, společně s dětmi, otevřeli dárek této nadace, který nám byl doručen poštou. Jednalo se o zásilku z Knihozemě, pozůstávající z 12 nejlepších knih pro děti různých věkových kategorií. Děti již do mnohých nahlédly, ale to pravé klidné počtení nám nabízejí především letní měsíce a tak doufáme, že nás v tuto dobu navštíví mnoho z našich pilných žáků, kterým MP Sidera v letním parnu ráda poskytne příjemné prostředí ve „stínu“ a klidu naší vzdělávací místnosti. Rádi uvítáme všechny, kteří se chtějí něco dozvědět, nebo si zlepšit svou techniku čtení, případně si chtějí o přečteném textu také popovídat, napsat své dojmy z přečteného příběhu a tím si procvičit a postupně odstranit své nedostatky z české mluvnice a to vše oddechovou a zajímavou formou ve společnosti svých „sideráckých“ kamarádů.

Díky Nadaci Albatros máte tedy skvělou příležitost -  přijďte si společně s námi o prázdninách „zalétat“ na koštěti, seznámit se s osamělou velrybou či zvířecími architekty. Budeme rádi a tímto vás i srdečně zveme.

Trh odměn 2018Školní rok v Sideře jsme ukončili dne 29. června 2018 „Trhem odměn“, kterého si děti v dobré náladě užily. Po „nákupu“ odměn a příjemném posezení jsme se všichni, plní očekávání, rozloučili. Domluvili jsme se totiž nejen na oddechu, ale i na tom, jak užitečně a smysluplně naložit s volným časem o prázdninách, abychom byli 1. září opět „ve formě“, protože již všichni víme, že vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Za možnost udržení realizace našich aktivit do konce školního roku 2017/2018 tímto děkujeme všem našim příznivcům – Městu Vsetín, Nadaci Albatros, ACHO Olomouc (záměr z TKS 2018). Děkujeme i všem našim dobrovolníkům, kteří nám v tomto období opět nezištně pomáhali.

Zvláštní poděkování patří našemu dobrovolníkovi Miroslavu Šimicovi, který byl v rámci koncernu Agrofert (jako zaměstnanec, společnosti DEZA a.s.) oceněn za své dobrovolnické aktivity a rozhodl se část své finanční odměny darovat Charitě Vsetín na podporu Mimoškolní přípravy Sidera a NZDM Zrnko.

Doufáme také, že MP Sidera opět v září ožije a bude mít možnost pokračovat ve svých vzdělávacích aktivitách se stejným elánem, jako doposud.

Mgr. Mária Mudráková, pedagogický pracovník MP Sidera při Charitě Vsetín.