Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

Postní almužna 2017 přinesla Charitě Vsetín rekordní výtěžek!

Postní almužna 2017 přinesla Charitě Vsetín rekordní výtěžek!

Letošní Postní almužna přinesla v Charitě Vsetín rekordní výtěžek! Chceme se s Vámi podělit o radost, kterou nám přinesl výsledek letošní Postní almužny, který činil 123 333,- Kč. Loňská částka tak byla překonána téměř o 30 000,- Kč!  Za velkou štědrost patří všem, kteří si byli ochotni něco odříct pro dobro potřebných, upřímný dík! Zároveň se chceme s Vámi podělit o to, jakým způsobem byly použity finanční prostředky vybrané v loňském roce.

V souladu s preferencemi, označenými na postních schránkách, byla největší část prostředků věnována na přímou podporu rodin s více dětmi, na mimořádné potřeby lidí vážně nemocných a hendikepovaných, pomoc osamělým matkám s dětmi i jednotlivcům v těžkých životních situacích k překlenutí náhlé krize. Jednalo se zejména o příspěvky na nákup potravin, léků, doplňků stravy, uhrazení léčebných a prázdninových pobytů a dalších nezbytných potřeb v celkové výši 67 500,- Kč.  Zbývající částku ve výši cca 25 000,- jsme věnovali na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Mimoškolní přípravě Sidera.

Nesmírně nás těší, že Vámi věnované peníze mohly prostřednictvím naší Charity pomoci nejvíce potřebným. K životním příběhům, které skutečně chytnou za srdce, patří zejména ty, které se týkají vážně nemocných dětí – můžeme uvést příklad čtyřletého Kubíka Stříteského z Ratiboře, který už více než rok statečně bojuje s akutní lymfoblastickou leukémií (tomu jsme přispěli na léky, doplňkové vitamínové přípravky, speciální prací a dezinfekční prostředky a dopravu) a desetileté Elišky Marschavellové, která je po onemocnění herpetickou meningoencefalitidou fyzicky i mentálně postižená a potřebuje neustálou rehabilitaci (příspěvek byl určen právě na úhradu nákladů, spojených s jejím rehabilitačním pobytem). Rodiny obou dětí o ně obětavě pečují a  poskytují jim maximální podporu.

O způsobu využití  prostředků z letošní Postní almužny Vás budeme samozřejmě opět informovat, děkujeme i za Váš podnět, který byl vložen do krabiček – pamatujeme na něj – konkrétní rodině s postiženým dítětem přispějeme na pořízení asistenčního terapeutického psa.


ODKAZ: Služby a činnosti » Humanitární činnost » Postní almužna

Související články

Postní almužna 2015 (2. červen 2015)

Související galerie