Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Postní almužna 2015

Postní almužna 2015

Charita Vsetín informuje veřejnost o výsledku Postní almužny 2015. V článku se dále dozvíte jakým způsobem byl využit výtěžek Postní almužny 2014.

Postní almužna

Co se vám vybaví, když se řekne postní almužna? To zní poněkud archaicky, že? Ano, skutečně jde o návrat ke starobylé tradici, kdy si lidé v době postní byli ochotní odříct zpravidla nějaké to jídlo, aby pak mohli přispět na pomoc chudým – „dát tzv. almužnu“.

Ta současná, která na tuto tradici navazuje, začíná na Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní, kdy lidé obdrží v kostelích papírové schránky, do kterých pak v postní době, která trvá 6 týdnů, vkládají peníze ušetřené za jídlo, cigarety, zábavu a jiné požitky. Na Květnou neděli se papírové schránky vyberou zpět a výtěžek se předá Charitě. Při rozhodování o jeho využití se přihlíží k zaškrtnutému účelu na dně schránek, jde o informaci, na jaký úmysl by si dárce přál peníze věnovat. V posledních letech mívá nejvyšší preference pomoc lidem nemocným a postiženým, matkám s dětmi v tísni a hodně lidí také ponechává rozhodnutí na místní Charitě.

Chceme se s Vámi podělit o radost, kterou nám přinesl výsledek letošní postní almužny, který za naši Charitu činil téměř 110 tisíc korun (přesně 109 918,-). Loňská částka tak byla překonána o 27 361,- Kč. Za Vaši štědrost Vám patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať!

Rovněž by neměla být utajena skutečnost, jakým způsobem byly použity finanční prostředky z postní almužny 2014. Převážná část byla věnována na příspěvek na kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním handicapem (celkově 55 000,- Kč) a zbývající část na přímou podporu rodin s více dětmi, pomoc pro matky s dětmi a jednotlivce v tísni (27 557,- Kč) – šlo zejména o příspěvky na nákup potravin a dalších nezbytných potřeb.

Podrobněji bych se chtěla rozepsat o pomoci pro handicapované. Částka 10 000,- Kč byla věnována rodině, která potřebovala pro svou vážně postiženou dceru zakoupit speciální rehabilitační kočárek v ceně 83 754,- Kč, přičemž zdravotní pojišťovna hradila jen 44 254,- Kč. Stejná částka (10 000,- Kč) byla poskytnuta rodičům jako příspěvek na rehabilitační pobyt pro těžce zdravotně postiženého pětiletého syna (po operaci mozku) a částka ve výši 5 000,- Kč klientovi se závažným vrozeným kostním onemocněním na vybudování bezbariérové koupelny. Dále jsme darovali částku 30 000,- Kč mamince trvale těžce zdravotně handicapované tříleté dívenky na zakoupení speciálního zdravotního kočárku, jehož celková cena činila 80 000,- Kč.

Nesmírně nás těší, že Vámi věnované peníze mohly našim prostřednictvím posloužit těm nejvíce potřebným. O využití prostředků z letošní Postní almužny Vás budeme samozřejmě opět informovat.

Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka