Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

BENEFIČNÍ KONCERT Pavla Helana

18. října 2018 v 17hodin v evangelickém kostele v Ratiboři

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ S DUCHOVNÍMI

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ S DUCHOVNÍMI

Ve čtvrtek 24. května 2018 se z iniciativy paní ředitelky Věry Dulavové uskutečnilo v pastoračním domě na Horním náměstí v pořadí již třetí ekumenické setkání vedoucích jednotlivých charitních služeb a dalších pracovníků s kněžími katolických farností a rovněž s duchovními jiných křesťanských církví a sborů, spadajících do územní působnosti Charity Vsetín.

Po srdečném přivítání všech přítomných paní ředitelkou, se slova ujal pan děkan František Král, který požehnal připravené občerstvení a setkání zahájil společnou modlitbou. Dalším bodem programu bylo promítnutí zdařilé prezentace, která přehledně a vtipně mapovala události uplynulého roku, které jsme společně na Charitě prožívali. Poté došlo na představování jednotlivých účastníků, za což jsme byli velmi rádi, protože jsme se s některými viděli poprvé a tak vznikla příležitost k seznámení a navázání nových kontaktů.

Projektová manažerka paní Ivana Treznerová uvedla příklady dobré praxe se spolupracujícími sociálními subjekty (OSPOD, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Auxilium aj.) a starosty obcí při rozdělování přímé pomoci lidem v nouzi z prostředků Tříkrálové sbírky a Postní almužny a seznámila přítomné s pravidly pro její poskytování. Rovněž byl ponechán prostor pro dotazy k práci jednotlivých služeb a vzájemnému sdílení zkušeností.

Závěrem nezbývalo než s potěšením konstatovat, že dosavadní spolupráce je všemi vnímána jako přínosná a je proto naší snahou v ní pokračovat i v budoucnu. Současně se pro nás toto setkání stává příležitostí k vyjádření vděčnosti přítomným za jejich náročnou službu a duchovní i materiální podporu vsetínské Charity, které si velmi vážíme.

Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka