Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Den Charity 2018 ve Vsetíně: Mše svatá a setkání zaměstnanců při společném obědě

Den Charity 2018 ve Vsetíně: Mše svatá a setkání zaměstnanců při společném obědě

U příležitosti svátku Vincence z Paula, patrona charitního díla, který se řídil heslem "Málokdy lze vykonat něco dobrého bez námahy,“ se v neděli 23. září 2018 uskutečnila ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše svatá sloužená za Charitu, její zaměstnance, dobrodince i uživatele.

V homilii pan děkan František Král zdůraznil, že posláním Charity je naplňovat výzvu apoštola Pavla: „Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Gal 6,2). Připomněl také hrozbu tzv. skartační kultury, o které mluví papež František, která odepisuje staré, protože už nejsou potřební a nepřijímá děti, protože vyžadují oběti. Vyzdvihl důležitou úlohu charitní služby, která umožňuje starým lidem zůstávat v rodinách a napomáhá tak mezigeneračnímu soužití. V závěru mše svaté pronesla paní ředitelka Věra Dulavová slova poděkování adresovaná jak všem charitním pracovníkům, tak i mnoha dobrodincům a dobrovolníkům, kteří charitní dílo podporují. Po mši svaté přijali přítomní zaměstnanci pozvání ke společnému obědu. Slavnost tak pokračovala příjemným posezením u výborného jídla v restauraci Na Špici.

Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka

Související galerie