Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

Benefiční večer s Miroslavem Donutilem  

Benefiční večer s Miroslavem Donutilem  

Charita Vsetín uspořádala v polovině června ve velkém sále Domu kultury Vsetín benefiční vystoupení se známým bavičem, filmovým a divadelním hercem Národního divadla Miroslavem Donutilem. Akce se konala na podporu dvou služeb, které Charita Vsetín poskytuje, a přinesla jí částku ve výši 94.233 korun.

Výtěžek z benefičního vystoupení využije Charita Vsetín k podpoře Denního stacionáře pro seniory. Konkrétně se bude jednat o nákup a montáž speciální otočné a výsuvné autosedačky, která velmi usnadní přepravu uživatelů denního stacionáře s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a fyzickou kondici.

Druhou službou, která bude ze získaných finančních prostředků podpořena, je CAMINO sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, která pomáhá lidem nejen ze Vsetína, ale také z přilehlých obcí. Zde je cílem zajistit vyhovující klimatické podmínky v prostorách služby.

„Děkuji široké veřejnosti za hojnou účast a zároveň se omlouvám za změnu programu, která byla způsobena nečekanými okolnostmi v pracovním harmonogramu Miroslava Donutila“, říká Věra Dulavová, ředitelka Charity Vsetín.

Velký dík patří firmě Vasmo zastoupené ing. Milanem Králem a firmě JC Metal zastoupené paní Taťánou Malou za nemalou finanční podporu, mediálním partnerům TV Beskyd, Vsetínským novinám, rádiu Proglas, panu Radovanu Kocúrkovi a celému vedení domu kultury, za úžasnou spolupráci a propagaci Benefičního večera.

Děkujeme také za podporu panu Davidu Holečkovi, Zahradnictví Kříž a organizátorům z řad zaměstnanců Charity Vsetín. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat panu Miroslavu Donutilovi za nevšední kulturní zážitek a část honoráře, který věnoval ve prospěch Charity Vsetín.

Šárka Krátka,
fundraiser Charity Vsetín