Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

Povodně 2013 – rok poté

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Jarní měsíce v ZRNKU

Jarní měsíce v ZRNKU

V měsíci dubnu a květnu 2014 se v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM) Zrnko děli opravdu zajímavé věci. Celým měsícem duben se neslo téma "naše zdraví" a nechyběli ani sportovní aktivity. V květnu se pak hlavním tématem měsíce stalo téma "lidská sexualita".

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Vernisáž výstavy obrázků dětí MŠ Vsetín Kobzáňova

Vernisáž výstavy obrázků dětí MŠ Vsetín Kobzáňova

V prostorách denního stacionáře pro seniory Charity Vsetín proběhla v úterý 29.4.2014 slavnostní vernisáž výstavy obrázků dětí MŠ Vsetín Kobzáňova.  

Předání sponzorského daru od firmy Indet Safety Systems

Ředitel společnosti Indet Safety Systems a.s. pan Susumu Tokutake a zástupce Charity Vsetín Bc. Jitka Palová

Ředitel společnosti Indet Safety Systems a.s. pan Susumu Tokutake navštívil Charitu Vsetín

Co se událo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO v březnu a dubnu 2014

Co se událo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO v březnu a dubnu 2014

Možnost smysluplně trávit volný čas, kterou Nízkoprahové zařízení Zrnko při vsetínské Charitě nabízí, hojně využily děti a mládež také v uplynulých měsících. Oproti bezcílnému posedávání v parku či u PC her se zapojily například do míčových her (fotbal, volejbal, florbal) v tělocvičně, kterou navštěvujeme každé pondělí, či do tvoření a vyrábění s různým tématem a zaměřením.

Prezentace Charity Vsetín

Prezentace Charity Vsetín

Charita Vsetín svoje služby představuje široké veřejnosti i s využitím moderních komunikačních prostředků.

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc" takový název nesla akce, která byla zahájena dne 24.2.2014 a trvala do 24.3.2014.

Mimoškolní příprava SIDERA

Interaktivní tabule při mimoškolní přípravě

Mimoškolní příprava SIDERA - udržitelnost projektu "Vzdělání - cesta k úspěchu"