Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Benefiční koncert Spirituál kvintetu

30.8.2019 od 18:00

ve Vsetíně

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc" takový název nesla akce, která byla zahájena dne 24.2.2014 a trvala do 24.3.2014.

Mimoškolní příprava SIDERA

Interaktivní tabule při mimoškolní přípravě

Mimoškolní příprava SIDERA - udržitelnost projektu "Vzdělání - cesta k úspěchu"

První měsíc v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Křížovka na téma....

Přestože jsme si v lednu sněhu moc neužili, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zrnko při vsetínské Charitě nebylo o zábavu nouze.

Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava SIDERA

Od 1. 8. 2011 do 28. 2. 2013 realizovala Charita Vsetín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který se zaměřoval na systematickou podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující ZŠ běžného typu a zahrnoval dvě klíčové aktivity – mimoškolní přípravu dětí a realizaci vzdělávacích modulů navazujících na mimoškolní přípravu.

Prezentace projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012

Od srpna 2011 do února 2013 nás kontaktovalo nás 30 dětí, z nich 20 chodí pravidelně na mimoškolní přípravu. Denně nás navštíví 6 - 8 dětí. Zájem o tu to aktivitu neustále roste, a to jak ze strany samotných dětí, rodičů i škol.

Výsledky projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

 
Grantový projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu končí 28. 2. 2013. V současné době věnujeme veškeré úsilí tomu, abychom, i přes nepříliš příznivé okolnosti, v mimoškolním vzdělávání dětí nadále pokračovali v nezmenšené kvalitě.

 

Vzdělávací moduly

Vzdělávací moduly

V rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko, jsme vytvořili 7 vzdělávacích modulů, do kterého se zapojily děti docházející na mimoškolní přípravu v NZDM Zrnko a také děti ze 4 spolupracujících základních škol. Velký dík patří ředitelům a učitelům ze ZŠ Sychrov, Ohrada, Trávníky a Luh, kteří s námi spolupracovali.

Mimoškolní příprava

V rámci projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko od srpna 2011, je jednou z hlavních činností mimoškolní příprava dětí. Cílem mimoškolní přípravy je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a pomoci jim úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

Vernisáž výstavy grantového projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhla v prostorách vsetínského zámku vernisáž výstavy, která mapuje průběh grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, realizovaný Charitou Vsetín v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO.

Realizace vzdělávacího modulu: Režim dne, zdravá výživa

Vzdělávací modul: Režim dne, zdravá výživa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávacích modul nesoucí název Režim dne, zdravá výživa. Tomuto tématu je věnována pozornost již od předškolního vzdělávání. Děti tak postupně získávají informace a mnohdy jsou i těmito informace přesyceni. Proto jsme se rozhodli toto téma zpracovat spíše zážitkově a to prostřednictvím námi vytvořené deskové hry, která nese název „Výletníci“.