Archiv

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Co se událo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO v březnu a dubnu 2014
10. dubna 2014 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Co se událo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO v březnu a dubnu 2014

Možnost smysluplně trávit volný čas, kterou Nízkoprahové zařízení Zrnko při vsetínské Charitě nabízí, hojně využily děti a mládež také v uplynulých měsících. Oproti bezcílnému posedávání v parku či u PC her se zapojily například do míčových her (fotbal, volejbal, florbal) v tělocvičně, kterou navštěvujeme každé pondělí, či do tvoření a vyrábění s různým tématem a zaměřením.

Prezentace Charity Vsetín
6. dubna 2014 z Charity Vsetín

Prezentace Charity Vsetín

Charita Vsetín svoje služby představuje široké veřejnosti i s využitím moderních komunikačních prostředků.

Malý pokus o pomoc
6. dubna 2014 z Charity Vsetín

Malý pokus o pomoc

Malý pokus o pomoc" takový název nesla akce, která byla zahájena dne 24.2.2014 a trvala do 24.3.2014.

Mimoškolní příprava SIDERA
20. března 2014 Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava SIDERA - udržitelnost projektu "Vzdělání - cesta k úspěchu"

První měsíc v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO
3. února 2014 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

První měsíc v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Přestože jsme si v lednu sněhu moc neužili, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zrnko při vsetínské Charitě nebylo o zábavu nouze.

Mimoškolní příprava SIDERA
23. července 2013 Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava SIDERA

Od 1. 8. 2011 do 28. 2. 2013 realizovala Charita Vsetín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který se zaměřoval na systematickou podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující ZŠ běžného typu a zahrnoval dvě klíčové aktivity – mimoškolní přípravu dětí a realizaci vzdělávacích modulů navazujících na mimoškolní přípravu.

19. března 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Prezentace projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012 Od srpna 2011 do února 2013 nás kontaktovalo nás 30 dětí, z nich 20 chodí pravidelně na mimoškolní přípravu. Denně nás navštíví 6 - 8 dětí. Zájem o tu to aktivitu neustále roste, a to jak ze strany samotných dětí, rodičů i škol.

25. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Výsledky projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

  Grantový projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu končí 28. 2. 2013. V současné době věnujeme veškeré úsilí tomu, abychom, i přes nepříliš příznivé okolnosti, v mimoškolním vzdělávání dětí nadále pokračovali v nezmenšené kvalitě.  

Vzdělávací moduly
18. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Vzdělávací moduly

V rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko, jsme vytvořili 7 vzdělávacích modulů, do kterého se zapojily děti docházející na mimoškolní přípravu v NZDM Zrnko a také děti ze 4 spolupracujících základních škol. Velký dík patří ředitelům a učitelům ze ZŠ Sychrov, Ohrada, Trávníky a Luh, kteří s námi spolupracovali.

18. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Mimoškolní příprava

V rámci projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko od srpna 2011, je jednou z hlavních činností mimoškolní příprava dětí. Cílem mimoškolní přípravy je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a pomoci jim úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.