Archiv

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Mimoškolní příprava SIDERA
23. července 2013 Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava SIDERA

Od 1. 8. 2011 do 28. 2. 2013 realizovala Charita Vsetín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který se zaměřoval na systematickou podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující ZŠ běžného typu a zahrnoval dvě klíčové aktivity – mimoškolní přípravu dětí a realizaci vzdělávacích modulů navazujících na mimoškolní přípravu.

19. března 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Prezentace projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012 Od srpna 2011 do února 2013 nás kontaktovalo nás 30 dětí, z nich 20 chodí pravidelně na mimoškolní přípravu. Denně nás navštíví 6 - 8 dětí. Zájem o tu to aktivitu neustále roste, a to jak ze strany samotných dětí, rodičů i škol.

25. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Výsledky projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

  Grantový projekt „Vzdělání – cesta k úspěchu končí 28. 2. 2013. V současné době věnujeme veškeré úsilí tomu, abychom, i přes nepříliš příznivé okolnosti, v mimoškolním vzdělávání dětí nadále pokračovali v nezmenšené kvalitě.  

Vzdělávací moduly
18. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Vzdělávací moduly

V rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko, jsme vytvořili 7 vzdělávacích modulů, do kterého se zapojily děti docházející na mimoškolní přípravu v NZDM Zrnko a také děti ze 4 spolupracujících základních škol. Velký dík patří ředitelům a učitelům ze ZŠ Sychrov, Ohrada, Trávníky a Luh, kteří s námi spolupracovali.

18. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Mimoškolní příprava

V rámci projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, který je realizován Charitou Vsetín v NZDM Zrnko od srpna 2011, je jednou z hlavních činností mimoškolní příprava dětí. Cílem mimoškolní přípravy je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a pomoci jim úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.

8. února 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Vernisáž výstavy grantového projektu OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhla v prostorách vsetínského zámku vernisáž výstavy, která mapuje průběh grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“, realizovaný Charitou Vsetín v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO.

Realizace vzdělávacího modulu: Režim dne, zdravá výživa
3. ledna 2013 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Realizace vzdělávacího modulu: Režim dne, zdravá výživa

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávacích modul nesoucí název Režim dne, zdravá výživa. Tomuto tématu je věnována pozornost již od předškolního vzdělávání. Děti tak postupně získávají informace a mnohdy jsou i těmito informace přesyceni. Proto jsme se rozhodli toto téma zpracovat spíše zážitkově a to prostřednictvím námi vytvořené deskové hry, která nese název „Výletníci“.

Realizace vzdělávacího modulu: Recyklace odpadů
5. prosince 2012 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Realizace vzdělávacího modulu: Recyklace odpadů

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO Charity Vsetín v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“ vytvořilo vzdělávací modul Recyklace odpadů, který jsme realizovali v měsících říjnu a listopadu s dětmi docházejících na mimoškolní přípravu a následně s žáky spolupracujících vsetínských základních škol.

Mimoškolní příprava v ZRNKU
3. září 2012 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Mimoškolní příprava v ZRNKU

Již rok realizuje Charita Vsetín v NZDM Zrnko grantový projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Jednou z hlavních činností tohoto projektu je pravidelná mimoškolní příprava na vyučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem této činnosti je systematicky podporovat děti, kterým se nedostává z nejrůznějších příčin podpora při vzdělávání z jejich rodinného zázemí.

Trh odměn za mimoškolní přípravu
29. července 2012 Projekt OPVK: Vzdělání - cesta k úspěchu

Trh odměn za mimoškolní přípravu

  Dne 28.6.2012, na konci školního roku, se v prostorách NZDM Zrnko uskutečnila akce s názvem "TRH ODMĚN" realizovaná Charitou Vsetín. Tato akce se uskutečnila v rámci grantového projektu OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“.