Archiv

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Benefiční večer s Miroslavem Donutilem
28. července 2015 z Charity Vsetín

Benefiční večer s Miroslavem Donutilem

Charita Vsetín uspořádala v polovině června ve velkém sále Domu kultury Vsetín benefiční vystoupení se známým bavičem, filmovým a divadelním hercem Národního divadla Miroslavem Donutilem. Akce se konala na podporu dvou služeb, které Charita Vsetín poskytuje, a přinesla jí částku ve výši 94.233 korun.

Biblická hodina s br. Tomášem Balejou v Denním stacionáři pro seniory
28. července 2015 Stacionář Magnolia

Biblická hodina s br. Tomášem Balejou v Denním stacionáři pro seniory

Ve čtvrtek 25. června se v denním stacionáři pro seniory uskutečnila zajímavá biblická hodina s bratrem Tomášem Balejou, SVD.

Mimoškolní příprava Sidera: Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
13. července 2015 Mimoškolní příprava SIDERA

Mimoškolní příprava Sidera: Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015

Školní rok 2014/2015 končí a „sideráci“ mají opět důvod k ohlédnutí se a zhodnocení své snahy a píle. Jarní měsíce jsme věnovali dostudování „problémového“ učiva, procvičování matematiky, českého jazyka, psaní diktátů, či vyhotovování zajímavých referátů, nebo projektů z vlastivědy, dějepisu a přírodovědy. Některým z dětí se dařilo a opravily si horší známky, ale někteří možná blížící se konec školního roku naopak trošku „podcenili“.

Měsíce květen a červen 2015 v NZDM ZRNKO
29. června 2015 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

Měsíce květen a červen 2015 v NZDM ZRNKO

Čas letí jako voda a i my se v NZDM Zrnku při Charitě Vsetín posunuli do slunečného období roku. Měsíce květen a červen byly naplněny zajímavými tématy a akcemi pro malé i velké.

Charitní pouť na Svatý Hostýn 2015
25. června 2015 z Charity Vsetín

Charitní pouť na Svatý Hostýn 2015

V letošním roce jsme začátkem června opět uspořádali jak pro uživatele našich služeb, tak i pro všechny ostatní převážně starší a méně pohyblivé farníky, tradiční pouť na Svatý Hostýn. Tentokrát nás kromě duchovního doprovodu pana děkana Františka Krále potěšila svou účastí i paní ředitelka Věra Dulavová.

Setkání vedoucích Charity Vsetín s kněžími
4. června 2015 z Charity Vsetín

Setkání vedoucích Charity Vsetín s kněžími

Začátkem května proběhlo v pastoračním centru setkání s kněžími farností, které spadají do územní působnosti naší Charity.

Postní almužna 2015
2. června 2015 z Charity Vsetín

Postní almužna 2015

Charita Vsetín informuje veřejnost o výsledku Postní almužny 2015. V článku se dále dozvíte jakým způsobem byl využit výtěžek Postní almužny 2014.