Postní almužna 2023  a její využití
17. května 2023 z Charity Vsetín

Postní almužna 2023 a její využití

Smyslem Postní almužny je nebýt lhostejný k potřebám druhých lidí. I nepatrnými dobrými skutky můžeme rozzářit život svých bližních a svět kolem nás. Naše upřímné poděkování patří všem, kteří si v postní době byli ochotni něco odříct a ušetřené peníze darovali na pomoc potřebným. O štědrosti a dobrosrdečnosti lidí v našem regionu svědčí i výsledek letošní Postní almužny, který činil za vsetínskou Charitu 114 635,- Kč.

Rádi bychom se s Vámi podělili také o skutečnost, jakým způsobem byly finanční prostředky, vybrané skrze Postní almužnu v loňském roce, věnovány. Příspěvky ve výši 107 222,- Kč pomohly například rodinám s dětmi nebo jednotlivcům, kteří se ocitli v těžké životní situaci vlivem nepředvídatelné události, matkám samoživitelkám, nemocným či trvale postiženým osobám. Jednalo se zejména o příspěvky na letní tábory, zájmové aktivity pro děti, nákup školních a hygienických potřeb, potravin, léků či zdravotních pomůcek, jako jsou rovnátka nebo paruka pro onkologicky nemocnou maminku, a to v celkové výši 56 124 Kč.

Ke smutným životním příběhům, které skutečně chytí za srdce, patří zejména ty, které se týkají vážných onemocnění u dětí – můžeme uvést příklad dnes devítiletého Teodora, který v důsledku závažného nemocnění upadl na delší dobu do vigilního kómatu. Tento stav způsobil praktické ochromení jeho základních životních funkcí a k tomu, aby se mohl malý Teo postupně vracet k běžnému životu, bylo potřeba zajistit speciální terapeutické masáže a neurorehabilitace, které pojišťovna nehradí a na které jsme přispěli 16 000 Kč právě z Postní almužny. Máme radost, že také díky těmto terapiím se chlapcův stav postupně zlepšuje.

Další příběh se udál v rodině devítileté Gábinky, která musela být v důsledku cévní mozkové příhody delší dobu hospitalizována v FN Olomouc a následně jí byl předepsán rehabilitační lázeňský pobyt. Bohužel, zdravotní pojišťovna nehradí doprovodný pobyt maminky v nemocnici ani v lázních, proto jsme rodině poskytli příspěvek 20 000 Kč, aby holčička mohla svůj rehabilitační pobyt trávit za doprovodu blízké osoby.

Příspěvek ve výši 15 098 Kč na pořízení alespoň základního a nezbytného vybavení, byl poskytnut také rodině se dvěma malými dětmi z Jablůnky, která důsledkem štědrovečerního požáru přišla o domov, kdy jeho veškeré vybavení bylo kompletně zničeno.

Nesmírně nás těší, že Vámi ušetřené a věnované peníze mohly našim prostřednictvím pomoci těm nejvíce potřebným. O využití prostředků Postní almužny 2023 Vás budeme opět informovat.

Bc. Marta Koňaříková

pastorační asistentka Charity Vsetín
Tel.: 733 741 582 E-mail: 88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ