POSTNÍ ALMUŽNA 2021
20. dubna 2021 z Charity Vsetín

POSTNÍ ALMUŽNA 2021

Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve – milosrdenství, projeveného skutkem.

Účelem postní doby je jednak větší soustředěnost na duchovní rozměr našeho života, ale také citlivější vnímavost k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat trpícího Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, zbytečné brouzdání po internetu či sociálních sítích nebo jiné věci, které nejsou pro život nezbytně nutné. Prostřednictvím modlitby, půstu a almužny můžeme intenzivněji prožít Boží přítomnost a vnitřně obohatit sami sebe.

Přestože letošní postní doba byla opět ovlivněna koronavirovou krizí a protiepidemickými opatřeními, darovali lidé do postních kasiček naší Charity celkem 122 223 Kč. Tato částka nás velmi příjemně překvapila a upřímně děkujeme všem, kteří se do této aktivity zapojili. Svědčí to o tom, že situace kolem pandemie nás sice uzavřela v našich domovech, ale neuzavřela naše srdce. Velmi si vážíme toho, že k sobě nejsme lhostejní a dovedeme si pomáhat.

Z výtěžku loňské Postní almužny, který činil 102 047 Kč, jsme podpořili rodiče-samoživitele, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a to jak příspěvky na potravinovou pomoc, tak i pořízením základního vybavení domácnosti či úhradou školních potřeb a zájmových aktivit jejich dětí. Díky Postní almužně jsme mohli také finančně přispět lidem s hendikepem na rehabilitační pobyt nebo na zakoupení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovna. Sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi jsme podpořili příspěvkem na nákup palivového dřeva a uhlí, hygienických potřeb nebo podporu vzdělávání dětí a jejich volnočasových aktivit. Letošní velkorysý výtěžek Postní almužny bude prostřednictvím naší Charity opět obdobným způsobem pomáhat lidem v nouzi.

„Děkujeme všem, kteří svými dobrými skutky jako kapkami rosy pomáhají rozzářit život druhého člověka i svět kolem nás“, poeticky vyjádřil prezident Arcidiecézní charity Olomouc, P. Bohumír Vitásek, ve svém postním zamyšlení.

Bc. Marta Koňaříková

pastorační asistentka Charity Vsetín
Tel.: 733 741 582 E-mail: 88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ