Se začátkem nového roku jsme zapojili děti, podporované MP Sidera, do projektu Ptáci v zimě. V přilehlém parku jsme vyvěsili celkem dvacet dva ptačích krmítek, do kterých děti mohou nosit krmivo pro městské ptactvo. Sýkorka modřinka, stehlík obecný nebo kos černý, jsou stálými obyvateli těchto ptačích příbytků. 

Přilétající ptáci u nás mohou zobat například slunečnicová semínka, obiloviny, ale uvítají i jiná drobná semena, včetně drcených jader ořechů, ovesné vločky nebo maličké kousky syrového masa.

Prosíme, nekrmte ptactvo suchým pečivem, u těchto malých opeřenců může dojít k poranění jícnu! Součástí tohoto našeho projektu je i nově vytvořená nástěnka, kam si děti mohou ke krmítku, které si samy vyberou, napsat své jméno. Úspěch zaznamenaly také naučné plakáty a informace k tzv. Ptačí hodince, která proběhla po celé České republice ve dnech 8. - 11. 1. 2021. Tato akce slouží k dlouhodobému sledování zimování ptáků, monitorování jejich výskytu a chování