Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz
15. května 2020 z Charity Vsetín

Charita Vsetín spolupracuje s portálem Darujme.cz

Internetový portál, platforma nebo služba – to je Darujme.cz. Ta nabízí neziskovým organizacím, institucím neziskového sektoru a některým samosprávným celkům v České republice jednoduchý způsob, jak začít s fundraisingem a dárcům velmi jednoduchý způsob jak darovat. Poté, co se organizace zaregistruje, získá svůj vlastní systém a profil. Sama si v Darujme.cz účtu může definovat své projekty, dárcovské stránky nebo dárcovská tlačítka, které si jednoduše vloží na vlastní webové stránky či použije jako přímý odkaz k daru v e-mailu.

A jak dárci darují?

Dárce může zaslat dar pro Charitu Vsetín prostřednictvím darovacího tlačítka na webových stránkách organizace nebo skrze odkaz, či stránku vybrané organizace, zavedenou na portále Darujme.cz. Součástí zadání daru je vyplnění údajů o dárci a to buď na zabezpečeném dárcovském formuláři Darujme.cz nebo ve formuláři přímo na stránkách neziskové organizace. Dar je možné zaslat jedním z podporovaných způsobů online plateb - buď platba kartou, platba rychlým převodem (zajištěno službou PayU) nebo platba instruovaným převodem (dárce je instruován k zadání platby ve svém online bankovnictví). U plateb kartou a instruovaným převodem podporujeme a zpracováváme také pravidelné platby, trvalé příkazy. Poslední možností je také platba přes google pay.

Vše je rychlé, jednoduché a zabezpečené – darování je otázkou doslova pár kliknutí.

Dárce má také možnost se zaregistrovat na portále Darujme.cz a získat tak online přehled o svých darech, žádat o vystavení Potvrzení o daru a upravovat své údaje.

Pokud máte chuť právě dnes podpořit Charitu Vsetín, můžete si vybrat jeden znásledujících projektů.

Projekty Charity Vsetín na portále Darujme.cz:

  • S námi nejste samI  – projekt na podporu zabezpečení chodu všech služeb Charity Vsetín.
  • Osobní asistenční služba – projekt na podporu osobní asistence, která usnadňuje život seniorům a zdravotně postiženým lidem.
  • Pomáhejte s námi chránit seniory  – projekt, shromažďující finanční prostředky na zakoupení a zabezpečení ochranných pomůcek nejen v době pandemie koronaviru COVID-19
  • Zahrada pro Magnolii – projekt na podporu vybudování bezbariérové a komunitní zahrady pro klienty Denního stacionáře Magnolia a ostatní uživatele služeb Charity Vsetín.

Nebuďte lhostejní, najděte v sobě odvahu DAROVAT. I malý příspěvek je pro nás velkým darem!