SPOLU PROTI KORONAVIRU - Pomáhejte s námi chránit seniory
12. dubna 2020 COVID-19

SPOLU PROTI KORONAVIRU - Pomáhejte s námi chránit seniory

Charita Vsetín pořádá finanční sbírku na podporu Domácí zdravotní péče a služeb pečovatelské a osobní asistence. Pomozte nám zabezpečit dostatek peněžních prostředků,  nezbytných k nákupu ochranných pomůcek pro naše pracovníky a především pro uživatele těchto služeb - seniory, kteří spadají do skupiny nejrizikovějších obyvatel. Ke své každodenní práci v době pandemie COVID-19 potřebují naše zdravotní sestry, asistentky i ošetřovatelky dostatečné množství jednorázových roušek, respirátorů, ochranných oděvů či dezinfekce, proto budeme  vděčni za každý finanční příspěvek. 

Pracovníci Pečovatelské služby, Osobní asistence i Domácí zdravotní péče Charity Vsetín jsou v současné době  více než jindy velkou oporou seniorům v domácnostech. Obrovskou pomocí a rovnocennými partnery všech zdravotníků a zdravotnických zařízením jsou naše terénní zdravotní sestry, které jsou často opomíjeným odborným zdravotnickým personálem. Jejich služba je v současné době boje proti koronaviru velkým přínosem.

 

 

Sedm dní v týdnu naše zdravotní sestry vyráží za pacienty do jejich domovů, starají se o lidi propuštěné z nemocnic, aplikují injekce a léky, dělají převazy, měří krevní tlak či glykemii, provádějí krevní odběry, vše na základě indikace praktických či odborných lékařů. Pracovnice pečovatelské a osobní asistenční služby pak poskytují uživatelům pomoc při běžných každodenních úkonech, jako je osobní hygiena, oblékání, nákupy, praní prádla, dovoz a příprava jídla, doprovod k lékaři nebo pochůzky po úřadech a mnohdy jsou jejich jediným kontaktem s okolním světemPomozte nám chránit zdraví klientů služeb Pečovatelské služby a Osobní asistence, podpořte Charitu Vsetín a pacienty Domácí zdravotní péče. 

Děkujeme, že pomáháte. 

Eva Šafaříková

Fundraiser/PR
Tel.: 731 847 440 E-mail: 0onh9Z-7~bxy.Z4WHoFo-7d4YanBZd54Ys