Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Stacionář Magnolia


  • Tel.: 571 448 026, 737 636 926
 
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Hyžáková - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba poskytovaná Charitou Vsetín. Je určena seniorům od 65 let, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Služba podporuje zachování soběstačnosti, pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti. Umožňuje seniorům pobyt a aktivity v kolektivu a v bezpečném prostředí denního stacionáře.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Hyžáková - vedoucí a sociální pracovník