Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Benefiční koncert Spirituál kvintetu

30.8.2019 od 18:00

ve Vsetíně

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Osobní asistence


 • Tel.: 571 410 001, 605 006 294
 
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01 Vedoucí služby: Jana Bartoňová - vedoucí a pracovník v sociálních službách

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Přeprava uživatele služebním automobilem Charity Vsetín (úhrady za přepravu se účtuje 10 Kč za 1 km). Přepravu uživatele je možno sjednat pouze souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (doprovod k lékaři, společný nakup apod.).

 

Posláním Osobní asistenční služby:

 • je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí.
 • S podporou a pomocí osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost, běžné denní činnosti a aktivity.

Cílem služby je uživatel:

 • žijící  ve svém domácím prostředí, které zná a kde se cítí dobře,
 • který je v kontaktu se svým okolím,
 • který naplní svůj dlouhodobý cíl

Zásady poskytování služby:

 • individuální přístup
 • podporování samostatnosti
 • důvěra, diskrétnost
 • nestrannost, rovný přístup
 • partnerství
 • profesionalita, odbornost

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Bartoňová - vedoucí a pracovník v sociálních službách Bc. Anna Fehérová, Dis. - sociální pracovnice