Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 571 420 677, 739 124 847
 
Pod Žamboškou 253, Vsetín, 755 01 Vedoucí služby: Pavlína Žažová - vedoucí a pracovník v sociálních službách

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Kompletní informace o registrované službě

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná Charitou Vsetín. Nabízí pomoc a podporu lidem, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení neobejdou bez pomoci druhé osoby. Služba je poskytována v domácím prostředí, ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby. S jejím přispěním si mohou tito lidé zachovat svůj způsob života, případně alespoň oddálit nebo zkrátit pobyt v nemocnici, domovech pro seniory či jiných zařízeních.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavlína Žažová - vedoucí a pracovník v sociálních službách Mgr. Magdaléna Řeháková, DiS. - sociální pracovnice