Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

 
 
klikni ZDE a získáš více informací

CAMINO sociální rehabilitace


  • Tel.: 571 420 763, 733 283 636
 
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetin, 755 01 Vedoucí služby: Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Služba sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je registrována a funguje od října 2009. Poskytujeme terénní a ambulantní službu v ORP Vsetín. V roce 2013 jsme službu poskytli celkem 36 klientům. S klienty pracujeme individuálně i v rámci skupinových aktivit, a to jak v prostorách služby, tak v běžném prostředí. Poskytujeme důležitý prostor pro setkávání a pěstování mezilidských vztahů, nabízíme různé programy zaměřené na rozvoj dovedností a zvládání života s nemocí (např. trénink kognitivních funkcí, canisterapie, angličtina, vaření, nordic walking, kreativní dílna).


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník Mgr. Miroslav Kadlubiec - sociální pracovník Mgr. Monika Malá - pracovník sociálních služeb Iveta Jakubczaková - aktivizační pracovník Eva Růčková, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Bc. Katarína Šenkeříková, DiS. - sociální pracovnice Bc. Jitka Mrnuštíková - sociální pracovnice