Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Domácí hospicová péče

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Vedoucí zařízení: Ing. Jaroslava Klapalová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 534 008 133, 731 136 197
 

Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov

Cílové skupiny: vážně nemocní, umírající

Způsob poskytování: terénní

Činnosti:

Domácí hospicová péče je komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění ve vlastním sociálním prostředí nemocného. Péče vychází z potřeb nemocného a jeho rodiny s ohledem na zachování lidské důstojnosti umírajícího člověka. Na péči se podílí tým kvalifikovaných pracovníků, a to zdravotní sestry, lékař, sociální pracovník, psycholog a duchovní.

Pro poskytování domácí hospicové péče je nezbytné, aby měl nemocný vyhovující rodinné zázemí. Vždy musí být alespoň jeden ze členů rodiny připravený o nemocného celodenně pečovat.

Cílem domácí hospicové péče je umožnit vážně nemocným a umírajícím v jejich závěrečné fázi života klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí, v kruhu jejich nejbližších. Umožnit pečujícím osobám odpočinek a časový prostor pro vyřízení nezbytných záležitostí a zároveň pečujícím osobám umožnit získat potřebnou psychickou, citovou i praktickou podporu.

Nemocný i rodina musí být informováni lékařem o skutečnosti, že byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení a musí s poskytováním domácí hospicové péče souhlasit, a to nejen ústně, ale i písemně.

Nemocný i rodina mají vždy možnost využít služeb celého komplexního týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného a rodiny. Své rozhodnutí o péči v domácím prostředí mohou kdykoliv změnit a podat žádost o přijetí do lůžkového hospice.

Využíváním paliativní medicíny lze dosáhnout co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Paliativní péče – celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu (léčbu směřující k uzdravení). Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů vyplývajících z onemocnění.

Zdravotní péče je hrazená zdravotními pojišťovnami. Sociální péče je hrazena nemocným samostatně, výše úhrady dle platného ceníku Odlehčovací služba .

Kompenzační a zdravotnické pomůcky lze zapůjčit v Půjčovna kompenzačních pomůcek .

Fakultativní služby: NE

 

KONTAKT:

Ing. Jaroslava Klapalová
adresa:  666 01 Tišnov
tel.: 534 008 133
mobil:   731 136 197
email: tisnov@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

 

Oblastní charita Tišnov

Seznam lidí:

Ing. Jaroslava Klapalová - vedoucí zařízení