Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

Tříkrálová sbírka 2019

Charita Vsetín se letos opět zapojila do Tříkrálové sbírky. 

 

Všem dárcům děkujeme.

Charita Vsetín

Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Pro naši službu je specifické, že pomocí odbornosti, víry, naděje a lásky pomáháme, a doprovázení poskytujeme, všem potřebným lidem bez rozdílu na základě křesťanských hodnot (v souladu s Etickým programem Dekacert).

Náš uživatel má zažít víru, naději a lásku! Věřit za uživatele nejde, ale můžeme mu pomáhat věřit, že nastane změna k lepšímu. Náš uživatel má zažít naději, tzn., že dodáváme naději ke zmírnění nepříznivé životní situace, v níž se nachází. Náš uživatel má zažít lásku, tzn., že vykonáváme svou práci s láskou (práce pro druhé je naším posláním).

Charita Vsetín byla zřízena již v roce 1992 arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, vznikla jako účelové zařízení Římskokatolické církve, je samostatnou církevní právnickou osobou podle zákona č.3/2002 Sb. a je evidovaná v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR.

Je jednou z třiceti samostatných Charit v Arcidiecézi olomoucké, spolupracuje s Charitou ČR, která se řadí k mezinárodní organizaci Caritas Internationalis.

Je oblastní charitou, která provozuje svoji činnost:

 • domácí zdravotní péči,
 • pečovatelskou službu,
 • osobní asistenční službu, 
 • denní stacionář pro seniory,
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
 • sociální rehabilitaci,
 • půjčovnu kompenzačních pomůcek,
 • mimoškolní přípravu,
 • humanitární činnost  (Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Mimořádné údálosti), 
 • projektovou a vzdělávací činnost,
 • duchovní podporu,

na území města Vsetín a v obcích s naší územní působností. 

Všichni pracovníci usilují o profesionální přístup, kvalitní službu
a nezapomínají přitom na jedinečnost každého člověka, na jeho svobodné rozhodování a důstojnost.