Nabídka našich služeb

Vyberte si z naší nabídky služeb

BENEFIČNÍ KONCERT Pavla Helana

18. října 2018 v 17hodin v evangelickém kostele v Ratiboři

Charita Vsetín

Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb. Charita Vsetín poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob všem lidem bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv
a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných služeb. Charita Vsetín je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která patří ke sdružení Charita Česká republika. Charita ČR je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.

Charita Vsetín byla zřízena již v roce 1992, vznikla jako účelové zařízení Římskokatolické církve, je církevní právnickou osobou podle zákona č.3/2002 Sb., evidovaná v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR.        Je oblastní charitou, která provozuje svoji činnost:

 • domácí zdravotní péči,
 • pečovatelskou službu,
 • osobní asistenční službu, 
 • denní stacionář pro seniory,
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
 • sociální rehabilitaci,
 • půjčovnu kompenzačních pomůcek,
 • mimoškolní přípravu,
 • humanitární činnost  (Tříkrálová sbírka a Postní almužna), 
 • projektovou a vzdělávací činnost,
 • duchovní podporu,

na území města Vsetín a v obcích v okruhu do 20 km. 

Všichni pracovníci usilují o profesionální přístup, kvalitní službu
a nezapomínají přitom na jedinečnost každého člověka, na jeho svobodné rozhodování a důstojnost.